Gå til VAXA Leietakerportal ved å trykke her

M - F: 08:00 - 17:00

 • Kontortider

  post@vaxaproperty.no

 • Epost

  +47 32 82 82 79

 • Telefon

  DUE DILIGENCE

  Due Diligence gir trygghet og forutsigbarhet

  En due diligence (DD) er en systematisk gjennomgang for å verifisere de forutsetninger som ligger til grunn for verdivurdering av en eiendom, normalt i en oppkjøpssammenheng, men også beslektede situasjoner slik som salg hvor en selgers DD kan være like aktuell.  En due diligence er en opsjon på å identifisere muligheter for merverdi i en eiendom og en opsjon på å avstå fra et potensielt ulønnsomt kjøp. Ved salg av en eiendom vil en due diligence kunne være med på å identifisere områder hvor verdien av eiendommen kan økes før et salg, og dermed være en opsjon på en høyere salgspris og lavere transaksjonsrisiko.

  Formål: Optimalisere kundens faktagrunnlag for videre strategiske beslutninger og verdiskapende aktiviteter

  Et eiendomskjøp eller salg kan være komplekst og krever tverrfaglig tilnærming og kommersiell forståelse. Det kan være meget lønnsomt å være føre var ved å bli kjent med forutsetningene for en verdifastsettelse. Dette vil i større grad gi en mulighet for å påvirke utfallet av et kjøp eller salg positivt.

  • Risiko
  • Muligheter

  I forbindelse med gjennomføring av en due diligence gjennomgår vi samtlige relevante faktorer som vil kunne påvirke fremtidig kontantstrøm og belyse disse med hensyn til total lønnsomhets-, verdi- og risikopåvirkning. Vi bistår med koordinering av involverte aktører i due diligence prosessen og avleverer endelig due diligence rapport med samling av funn.

  • Gjennomgang av prospekter og budaksept
  • Utsendelse av DD-liste
  • Bistand ved besvarelse av DD-liste
  • Koordinering av juridisk- og teknisk due diligence team
  • Bistand ved pro & contra
  • Endelig DD-rapport

  Hovedområder Due Diligence

  Del I. Eiendom

  Hjemmel, leieavtaler, FDV, utvikling, teknisk, område, regulering og miljø.

  Del II. Selskap

  Rettslige forhold, organisasjon, avtaler, forsikring, pålegg, MVA, skatt og HMS.

  Del III. Finansielt

  Økonomi, felleskostnader, finansiering, regnskap og garantiforhold.

  Prosess

  • Fra nåværende eiere
  • Dialog med kunde
  • Fra offentlige registre
  • Internt datagrunnlag
  • Katalogisering av data
  • De åpenbare
  • De skjulte
  • Kategorisering etter relevans, risiko og verdipåvirking
  • Totalitet og mulig systemrisiko
  • Eiendom og areal
  • Leietakere og leieinntekter
  • Felleskostnader
  • Eierkostnader
  • MVA og justering
  • Eiendelsregister
  • Regnskapsanalyse
  • Finansiering og struktur
  • Budsjett- og scenarioanalyser
  • Attester og grunnbok
  • Regulering og utvikling
  • Verdsettelser
  • Rangering av aktiviteter og muligheter
  • Fokus på aktiviteter som skaper høyest risikojustert verdi og avkastning

  Resultat og leveranse

  Felles for våre due diligence øvelser er at det leveres en rapport der hovedområdene eiendom, selskap og finansiering er drøftet med utgangspunkt i følgende per funn:

  • Kostnadsoverslag
  • Verdsettelsesoverslag
  • Mulighetsvurdering
  • Risikovurdering

  Rapporten gir eiendommens potensielle kjøper eller dagens eier et godt utgangspunkt for vurdering av videre tiltak eller strategi for eiendommen, enten det er i forbindelse med kjøp eller salg. Vi bistår samtidig hele due diligence prosessen med koordinering av involverte aktører og forestår avleverer av samlet due diligence rapport.

  Forvaltning

  Kontakt

  Gjellebekkstubben 10
  3420, Lierskogen
  +47 32 82 82 79
  post@vaxaproperty.no

  Copyright © 2017 VAXA Property AS. All rights reserved.