Gå til VAXA Leietakerportal ved å trykke her

M - F: 08:00 - 17:00

 • Kontortider

  post@vaxaproperty.no

 • Epost

  +47 32 82 82 79

 • Telefon

  000-221 pdf, JN0-101 pdf, JN0-360 vce, 1z0-051 demo vce, 1z0-058 exam dumps, CA0-001 exam, PMI-RMP Dumps, Cisco 300-080, Microsoft 70-486, Microsoft 70-246, Cisco 300-075, Microsoft 70-347, Cisco 300-101 practice, Cisco 400-251, CompTIA 220-901, VMware 2V0-621D, Cisco 300-135, 200-125 200-125 300-115 300-101 300-070 400-201 400-351 100-101 500-452 70-489 200-310 exam, 300-075 dumps, 300-206 pdf, 300-075 dump, 300-320 practice, 210-260 questions, 300-135 answers, 210-065 exam, 300-075 dumps, 300-115 pdf, 300-075 dump, 300-075 practice, 300-075 questions, 210-260 answers, 100-105 exam, 100-105 dumps, 200-125 pdf, 100-105 dump, 210-260 practice, 1z0-117 questions, 100-105 answers, 100-105 exam, 200-105 dumps, 70-411 pdf, 210-260 dump, 70-331 practice, 100-105 questions, 70-410 vce, 70-346 exam, cisco 300-101 exam/, microsoft 70-410, microsoft 70-411 exam, comptia sy0-401 exam, comptia 220-801, oracle 1z0-051, vmware vcp550, vmware 2v0-621d exam, microsoft 70-410, CPD-001 practice, Cisco 300-115, Cisco 400-101, microsoft 70-417, 312-50 practice exam, microsoft 70-480, microsoft 70-334, JN0-343, 1z0-053, VCP-510, CA0-001, SY0-401, 220-801, N10-006, exam dumps answers and questions, 640-554, all vendor, 300-101 exam pdf, 100-101 exam certification, 300-135 exam answers, 400-101 questions, SY0-401 exam, ADM-201 vce, ccna 200-125 vce, 70-697 PDFDumps, 70-697 dumps, 00M-653 exam, 00M-653 questions, 200-125 dumps, 200-125 exam, 300-101 exam, SY0-401 vce, 300-101 dumps, SY0-401 exam, 200-125 dump, 400-101 dumps, ccna 200-125, 400-101 questions, 70-533 exam, 300-101 vce, 70-533 vce, 300-101 exam, 210-260 study guide exam, 200-125 pdf, CCNA Security 210-260, 200-125 vce, 200-125 vce 2017, 200-125 exam dumps, 200-125 demo, 810-403 exam, ccna 200-125, 70-460 practices, 300-075 dumps, 810-403 online, 200-125 test, 70-463, 300-075, 200-310, 300-101 exam, 400-051 online, 400-101 self study, 210-065 dumps, 70-410 vce, 70-533 free, 810-403 dumps, 300-115 exam, 70-532 exam, 200-125, 200-125 vce 2017, JK0-022 study, 70-410 dumps, 70-533 download, 810-403 vce, 300-115 pdf, 70-532 vce, 200-105 pdf vce, 200-125 demo 300-209 352-001 642-902 100-101 70-412 70-646 500-451 exam dumps answers and questions, 640-554, all vendor, 300-101 exam pdf, 100-101 exam certification, 300-135 exam answers, 400-101 questions, SY0-401 exam, 70-412, 70-411, 70-461, 200-120, 300-101, 70-410, 70-411, sy0-401, 220-801, 1z0-051, 1z0-803, vcp550, 2v0-620, 70-463, 70-480, 70-640, 100-101, 350-080, ccie 400 051, 400-101 Cisco 300-101, Cisco 352-001, Cisco 400-251, CompTIA SY0-401, vmware 2V0-621D, vmware 1V0-621, cisco 400-051, JN0-643 210-065, 300-115, 300-075, 300-101, 300-320, 300-206, 810-403, 642-997, 200-355, 700-501, 300-206, 810-403, 642-997, 200-355, 700-501, 70-463, 70-480, 70-640, 100-101, 352-001 642-902 100-101 70-412

  DUE DILIGENCE

  Due Diligence gir trygghet og forutsigbarhet

  En due diligence (DD) er en systematisk gjennomgang for å verifisere de forutsetninger som ligger til grunn for verdivurdering av en eiendom, normalt i en oppkjøpssammenheng, men også beslektede situasjoner slik som salg hvor en selgers DD kan være like aktuell.  En due diligence er en opsjon på å identifisere muligheter for merverdi i en eiendom og en opsjon på å avstå fra et potensielt ulønnsomt kjøp. Ved salg av en eiendom vil en due diligence kunne være med på å identifisere områder hvor verdien av eiendommen kan økes før et salg, og dermed være en opsjon på en høyere salgspris og lavere transaksjonsrisiko.

  Formål: Optimalisere kundens faktagrunnlag for videre strategiske beslutninger og verdiskapende aktiviteter

  Et eiendomskjøp eller salg kan være komplekst og krever tverrfaglig tilnærming og kommersiell forståelse. Det kan være meget lønnsomt å være føre var ved å bli kjent med forutsetningene for en verdifastsettelse. Dette vil i større grad gi en mulighet for å påvirke utfallet av et kjøp eller salg positivt.

  • Risiko
  • Muligheter

  I forbindelse med gjennomføring av en due diligence gjennomgår vi samtlige relevante faktorer som vil kunne påvirke fremtidig kontantstrøm og belyse disse med hensyn til total lønnsomhets-, verdi- og risikopåvirkning. Vi bistår med koordinering av involverte aktører i due diligence prosessen og avleverer endelig due diligence rapport med samling av funn.

  • Gjennomgang av prospekter og budaksept
  • Utsendelse av DD-liste
  • Bistand ved besvarelse av DD-liste
  • Koordinering av juridisk- og teknisk due diligence team
  • Bistand ved pro & contra
  • Endelig DD-rapport

  Hovedområder Due Diligence

  Del I. Eiendom

  Hjemmel, leieavtaler, FDV, utvikling, teknisk, område, regulering og miljø.

  Del II. Selskap

  Rettslige forhold, organisasjon, avtaler, forsikring, pålegg, MVA, skatt og HMS.

  Del III. Finansielt

  Økonomi, felleskostnader, finansiering, regnskap og garantiforhold.

  Prosess

  • Fra nåværende eiere
  • Dialog med kunde
  • Fra offentlige registre
  • Internt datagrunnlag
  • Katalogisering av data
  • De åpenbare
  • De skjulte
  • Kategorisering etter relevans, risiko og verdipåvirking
  • Totalitet og mulig systemrisiko
  • Eiendom og areal
  • Leietakere og leieinntekter
  • Felleskostnader
  • Eierkostnader
  • MVA og justering
  • Eiendelsregister
  • Regnskapsanalyse
  • Finansiering og struktur
  • Budsjett- og scenarioanalyser
  • Attester og grunnbok
  • Regulering og utvikling
  • Verdsettelser
  • Rangering av aktiviteter og muligheter
  • Fokus på aktiviteter som skaper høyest risikojustert verdi og avkastning

  Resultat og leveranse

  Felles for våre due diligence øvelser er at det leveres en rapport der hovedområdene eiendom, selskap og finansiering er drøftet med utgangspunkt i følgende per funn:

  • Kostnadsoverslag
  • Verdsettelsesoverslag
  • Mulighetsvurdering
  • Risikovurdering

  Rapporten gir eiendommens potensielle kjøper eller dagens eier et godt utgangspunkt for vurdering av videre tiltak eller strategi for eiendommen, enten det er i forbindelse med kjøp eller salg. Vi bistår samtidig hele due diligence prosessen med koordinering av involverte aktører og forestår avleverer av samlet due diligence rapport.

  Forvaltning

  Kontakt

  Gjellebekkstubben 10
  3420, Lierskogen
  +47 32 82 82 79
  post@vaxaproperty.no

  Copyright © 2017 VAXA Property AS. All rights reserved.