Gå til VAXA Leietakerportal ved å trykke her

M - F: 08:00 - 17:00

 • Kontortider

  post@vaxaproperty.no

 • Epost

  +47 32 82 82 79

 • Telefon

  ENERGI- & KOSTNADSSTYRING

  Energi- og kostnadsstyring bidrar til merverdier

  Kravene til energieffektivitet i bygg er i drastisk endring. Det samme gjelder leietakeres bevissthet rundt temaet og økende krav til både energi- og kostnadseffektive bygg. Dette gjør analyser av energi- og kostnadseffektiviserende tiltak i bygg nødvendig for å ivareta lønnsomhet og langsiktige strategier i eiendom. Vekst innen Breaam-prosjekter og ny TEK-standard gjør analyser av deres krav nødvendig for å ivareta og øke avkastning innen eiendom.

  Formål: Optimalisere eiendommens energiforbruk, eierkostnader og felleskostnader med fokus på lønnsomhet og bærekraft

  Typisk bistår vi eiendomsbesitter eller forvalter med å analysere og implementere tiltak for å oppgradere eiendommen til høyere energistandard eller utføre kostnadsreduserende tiltak. På oppdrag utfører vi gjennomgang av felleskostnader og eierkostnader for å besørge korrekte fordelinger og eventuelt finne muligheter for besparelser, både for utleier og leietaker.

  Energi og økonomi

  TEK, Breeam og energimerking

  I en utviklingsprosess vil det være viktig å bestemme nivå på standard energistandard og eventuelt Breeam. TEK10 og snart TEK17 definerer minimumskrav til nybygg og energistandard. Vi bidrar med å analysere potensiell avkastning av merinvesteringer utover TEK-krav og implementere tiltak innenfor eiers strategi med eiendommen på sikt. På eksisterende bygg er vi med på samme måte som i nybygg, men da med utgangspunkt i å evaluere utskifting, økonomisk levetid på tiltak som implementeres og krav til avkastning, med og uten ENOVA tilskudd. Vår kjennskap til Breeam-In-Use er en fordel, da vi kan gi nyansert rådgivning og evaluering av det merverdipotensial og investeringskostnader.

  Kostnadsstyring

   Due diligence med kostnadsfokus

  Vi bistår våre kunder med å gjennomgå eiendommens og eiendomsselskapets kostnadsstruktur. Vår erfaring viser at dette arbeidet ofte kan hvile på regnskapsfører som kan ha lite innsikt i den taktiske driften av eiendommen. En gjennomgang av eiendommens kostnadsstruktur minner om en avgrenset due diligence, med fokus på kostnader. Vi evaluerer dagens struktur og analyserer de mulighetene som finnes for besparelser og omfordelinger. Ofte vil våre gjennomganger avdekke utilsiktet kjøring av ventilasjonsanlegg, lys, feil fordeling av felleskostnad eller mangel på vedlikehold.

  Resultat og leveranse

  Avhengig av omfang på leveranse består denne av:

  • Oversiktlig og pedagogisk rapport
  • Appendix med analyser og tallmateriale
  • Utarbeidelse av ExCel-bøker med beregninger og fordelingsmodeller for felleskostnader
  • Evaluering av tiltak og forslag til videre aksjonsplan
  • Implementering og oppfølging avhengig av oppdragsgivers ønske

  Forvaltning

  Kontakt

  Gjellebekkstubben 10
  3420, Lierskogen
  +47 32 82 82 79
  post@vaxaproperty.no

  Copyright © 2017 VAXA Property AS. All rights reserved.