Gå til VAXA Leietakerportal ved å trykke her

M - F: 08:00 - 17:00

 • Kontortider

  post@vaxaproperty.no

 • Epost

  +47 32 82 82 79

 • Telefon

  000-221 pdf, JN0-101 pdf, JN0-360 vce, 1z0-051 demo vce, 1z0-058 exam dumps, CA0-001 exam, PMI-RMP Dumps, Cisco 300-080, Microsoft 70-486, Microsoft 70-246, Cisco 300-075, Microsoft 70-347, Cisco 300-101 practice, Cisco 400-251, CompTIA 220-901, VMware 2V0-621D, Cisco 300-135, 200-125 200-125 300-115 300-101 300-070 400-201 400-351 100-101 500-452 70-489 200-310 exam, 300-075 dumps, 300-206 pdf, 300-075 dump, 300-320 practice, 210-260 questions, 300-135 answers, 210-065 exam, 300-075 dumps, 300-115 pdf, 300-075 dump, 300-075 practice, 300-075 questions, 210-260 answers, 100-105 exam, 100-105 dumps, 200-125 pdf, 100-105 dump, 210-260 practice, 1z0-117 questions, 100-105 answers, 100-105 exam, 200-105 dumps, 70-411 pdf, 210-260 dump, 70-331 practice, 100-105 questions, 70-410 vce, 70-346 exam, cisco 300-101 exam/, microsoft 70-410, microsoft 70-411 exam, comptia sy0-401 exam, comptia 220-801, oracle 1z0-051, vmware vcp550, vmware 2v0-621d exam, microsoft 70-410, CPD-001 practice, Cisco 300-115, Cisco 400-101, microsoft 70-417, 312-50 practice exam, microsoft 70-480, microsoft 70-334, JN0-343, 1z0-053, VCP-510, CA0-001, SY0-401, 220-801, N10-006, exam dumps answers and questions, 640-554, all vendor, 300-101 exam pdf, 100-101 exam certification, 300-135 exam answers, 400-101 questions, SY0-401 exam, ADM-201 vce, ccna 200-125 vce, 70-697 PDFDumps, 70-697 dumps, 00M-653 exam, 00M-653 questions, 200-125 dumps, 200-125 exam, 300-101 exam, SY0-401 vce, 300-101 dumps, SY0-401 exam, 200-125 dump, 400-101 dumps, ccna 200-125, 400-101 questions, 70-533 exam, 300-101 vce, 70-533 vce, 300-101 exam, 210-260 study guide exam, 200-125 pdf, CCNA Security 210-260, 200-125 vce, 200-125 vce 2017, 200-125 exam dumps, 200-125 demo, 810-403 exam, ccna 200-125, 70-460 practices, 300-075 dumps, 810-403 online, 200-125 test, 70-463, 300-075, 200-310, 300-101 exam, 400-051 online, 400-101 self study, 210-065 dumps, 70-410 vce, 70-533 free, 810-403 dumps, 300-115 exam, 70-532 exam, 200-125, 200-125 vce 2017, JK0-022 study, 70-410 dumps, 70-533 download, 810-403 vce, 300-115 pdf, 70-532 vce, 200-105 pdf vce, 200-125 demo 300-209 352-001 642-902 100-101 70-412 70-646 500-451 exam dumps answers and questions, 640-554, all vendor, 300-101 exam pdf, 100-101 exam certification, 300-135 exam answers, 400-101 questions, SY0-401 exam, 70-412, 70-411, 70-461, 200-120, 300-101, 70-410, 70-411, sy0-401, 220-801, 1z0-051, 1z0-803, vcp550, 2v0-620, 70-463, 70-480, 70-640, 100-101, 350-080, ccie 400 051, 400-101 Cisco 300-101, Cisco 352-001, Cisco 400-251, CompTIA SY0-401, vmware 2V0-621D, vmware 1V0-621, cisco 400-051, JN0-643 210-065, 300-115, 300-075, 300-101, 300-320, 300-206, 810-403, 642-997, 200-355, 700-501, 300-206, 810-403, 642-997, 200-355, 700-501, 70-463, 70-480, 70-640, 100-101, 352-001 642-902 100-101 70-412

  ENERGI- & KOSTNADSSTYRING

  Energi- og kostnadsstyring bidrar til merverdier

  Kravene til energieffektivitet i bygg er i drastisk endring. Det samme gjelder leietakeres bevissthet rundt temaet og økende krav til både energi- og kostnadseffektive bygg. Dette gjør analyser av energi- og kostnadseffektiviserende tiltak i bygg nødvendig for å ivareta lønnsomhet og langsiktige strategier i eiendom. Vekst innen Breaam-prosjekter og ny TEK-standard gjør analyser av deres krav nødvendig for å ivareta og øke avkastning innen eiendom.

  Formål: Optimalisere eiendommens energiforbruk, eierkostnader og felleskostnader med fokus på lønnsomhet og bærekraft

  Typisk bistår vi eiendomsbesitter eller forvalter med å analysere og implementere tiltak for å oppgradere eiendommen til høyere energistandard eller utføre kostnadsreduserende tiltak. På oppdrag utfører vi gjennomgang av felleskostnader og eierkostnader for å besørge korrekte fordelinger og eventuelt finne muligheter for besparelser, både for utleier og leietaker.

  Energi og økonomi

  TEK, Breeam og energimerking

  I en utviklingsprosess vil det være viktig å bestemme nivå på standard energistandard og eventuelt Breeam. TEK10 og snart TEK17 definerer minimumskrav til nybygg og energistandard. Vi bidrar med å analysere potensiell avkastning av merinvesteringer utover TEK-krav og implementere tiltak innenfor eiers strategi med eiendommen på sikt. På eksisterende bygg er vi med på samme måte som i nybygg, men da med utgangspunkt i å evaluere utskifting, økonomisk levetid på tiltak som implementeres og krav til avkastning, med og uten ENOVA tilskudd. Vår kjennskap til Breeam-In-Use er en fordel, da vi kan gi nyansert rådgivning og evaluering av det merverdipotensial og investeringskostnader.

  Kostnadsstyring

   Due diligence med kostnadsfokus

  Vi bistår våre kunder med å gjennomgå eiendommens og eiendomsselskapets kostnadsstruktur. Vår erfaring viser at dette arbeidet ofte kan hvile på regnskapsfører som kan ha lite innsikt i den taktiske driften av eiendommen. En gjennomgang av eiendommens kostnadsstruktur minner om en avgrenset due diligence, med fokus på kostnader. Vi evaluerer dagens struktur og analyserer de mulighetene som finnes for besparelser og omfordelinger. Ofte vil våre gjennomganger avdekke utilsiktet kjøring av ventilasjonsanlegg, lys, feil fordeling av felleskostnad eller mangel på vedlikehold.

  Resultat og leveranse

  Avhengig av omfang på leveranse består denne av:

  • Oversiktlig og pedagogisk rapport
  • Appendix med analyser og tallmateriale
  • Utarbeidelse av ExCel-bøker med beregninger og fordelingsmodeller for felleskostnader
  • Evaluering av tiltak og forslag til videre aksjonsplan
  • Implementering og oppfølging avhengig av oppdragsgivers ønske

  Forvaltning

  Kontakt

  Gjellebekkstubben 10
  3420, Lierskogen
  +47 32 82 82 79
  post@vaxaproperty.no

  Copyright © 2017 VAXA Property AS. All rights reserved.