Gå til VAXA Leietakerportal ved å trykke her

M - F: 08:00 - 17:00

 • Kontortider

  post@vaxaproperty.no

 • Epost

  +47 32 82 82 79

 • Telefon

  FORVALTNING

  Forvaltning

  Forvaltning eller administrasjon av en eiendom innebærer å sørge for at alt fungerer som det skal, både økonomisk og praktisk. Det dreier seg kort sagt om å håndtere den daglige drift på en måte som øker eiendommens verdi på sikt, i tråd med lover og regler. I tråd med våre andre tjenester er VAXA en komplett leverandør av rådgivning innen eiendom. Vår kunnskap og tilknytning til eiendomsfaget og dens interessenter gir et optimalt utgangspunkt for en proaktiv forvaltning. Kombinert med vårt egenutviklede forvaltningssystem leverer vi vår forvaltningstjeneste hands-on og med et helhetlig perspektiv for å bevare eiendommens verdi og trygge eiers avkastning.

  Formål: Besørge optimal drift av eiendommen, koordinering av aktiviteter, HMS, vedlikehold, leietakertilfredshet, økonomi og kostnadsstyring

  For å øke kvaliteten på vår forvaltningstjeneste i forhold til markedet har vi utviklet VAXA Leietakerportal og gode rutiner for drift og forvaltning av eiendom. Vår forvaltningsfilosofi er å knytte alle interessenter og data i eiendommen sammen. Dette for å effektivisere en tidvis fragmentert informasjonsflyt og dra nytte av de ulikes kunnskap og informasjon. Som din partner gir vi deg en plattform som bidrar til bedret drift og strategiske beslutninger fattet på et helhetlig informasjonsgrunnlag. VAXA Leietakerportal er skapt med dette utgangspunktet og all funksjonalitet i er utviklet basert på konkrete erfaringer og industristandarder.

  Forvaltningstjenester

  • Utføre oppgaver pålagt daglig leder ved lov
  • Utarbeide protokoller og annen lovpålagt dokumentasjon
  • Kontaktperson for offentlig myndighet
  • Utarbeide budsjetter
  • Rapportering av nøkkeltall
  • Besørge mva. rapportering
  • Årsrapport til styret
  • Innhente tilbud fra regnskapsfører
  • Administrasjon av leiekontrakter, herunder besørge innbetaling av depositum, reforhandling av kontrakter, bistå befaringer, leieregulering, bistå ved utøvelse av leieopsjoner mm.
  • Følge opp leietakernes utførelse av deres kontraktsfestede plikter
  • Oppfølging av leietakere
   • Leietakerportal
   • Supportsystem for administrasjon av henvendelser
  • Forestå leieregulering
  • Opprette nødvendige service- og driftsavtaler, herunder vaktmester, heis, renhold mm.
  • Utarbeide rapporter over utført og planlagt vedlikeholdsarbeid
  • Innhente pristilbud på normale vedlikeholdsarbeider
  • Besørge forvaring av selskapets styre- og generalforsamlingsprotokoller, og øvrig selskapsdokumentasjon
  • Arkivere korrespondanse med leietakere
  • Oppbevare regnskapsdokumentasjon

  Alle våre forvaltingskunder får en egen leietakerportal for sine eiendommer. Her vil leietakere enkelt kunne logge seg inn for tilgang til viktig informasjon som forenkler deres hverdag.

  Kontraktsdata

  Informasjon som gjenværende leietid, leiebeløp, felleskostnader og særlige bestemmelser i kontrakt vil fremstilles i portalen. Økonomisk innformasjon som felleskostnader, leiebeløp og utestående betalinger vil også være tilgjengelig.

  HMS og brannvern

  I portalen vil leietakere finne HMS informasjon lagret i dokumentarkivet. Generell informasjon som eiendommens HMS håndbok og instrukser ved for eksempel brann er også tilgjengelig.

  Kommunikasjon

  Gjennom leietakerportalen effektiviseres dialogen med leietakerne. Driftsmeldinger vises og distribueres til brukerne, leietakere har mulighet til å sende avviksmeldinger og kontakte forvalter ved spørsmål. Øvrig informasjon som sosiale aktiviteter på eiendommen vil også publiseres i portalen.

  Tilpassede forvaltningstjenester

  Ulike eiendommer har ofte ulikt behov for forvaltning. Snakk med oss om å skreddersy en forvaltningsløsning som passer det aktuelle byggets behov. Leietakerportalen er inkludert i “Forvaltning Komplett”

  Leietakerportal

  Leietakerportal for byggets leietakere med driftsmeldinger, HMS-informasjon, møteromsbooking og informasjon om rutiner.

  Forvaltning Light

  Forvaltningstjenester spesielt rettet mot A. Selskapsadministrasjon, B. Økonomisk administrasjon og E. Arkivtjenester.

  Forvaltning Komplett

  A. Selskapsadministrasjon, B. Økonomisk administrasjon, C. Administrativ forvaltning, D. Teknisk forvaltning og E. Arkivtjenester.

  Priser på forvaltningstjenester

  VAXA Leietakerportal

  Fra299/pr. eiendom i måneden

  Leietakerportal med leietakerinformasjon, driftsmeldinger, HMS-informasjon, møteromsbooking og informasjon om driftsrutiner.

  Fordeler med VAXA Leietakerportal:

  • Enklere dialog med kundene
  • Bedre effektivitet
  • Økt leietakertrivsel og tilhørighet
  • Fornøyde kunder
  • Konkurransefortrinn i et stadig tøffere marked

  Forvaltning Light

  Fra 0,5-1%/av bruttoleie per år

  Forvaltningstjenester spesielt rettet mot forretningsførsel; A. Selskapsadministrasjon, B. Økonomisk administrasjon og E. Arkivtjenester.

  Fordeler med Forvaltning Light:

  • Enklere forvaltning
  • Mer effektiv og tilpasset
  • Profesjonell sparringspartner
  • Vi bistår der du faktisk har behov
  • Unødvendige kostnader til forvaltning

  Forvaltning Komplett

  Fra 1-2%/av bruttoleie per år

  A. Selskapsadministrasjon, B. Økonomisk administrasjon, C. Administrativ forvaltning, D. Teknisk forvaltning og E. Arkivtjenester.

  Fordeler med Forvaltning Komplett:

  • Hands- on forvalter
  • VAXA Leietakerportal
  • Tett oppfølging
  • Ivaretar alle aktiviteter
  • Verdiskapende, proaktiv og tilgjengelig

  Forvaltning

  Kontakt

  Gjellebekkstubben 10
  3420, Lierskogen
  +47 32 82 82 79
  post@vaxaproperty.no

  Copyright © 2017 VAXA Property AS. All rights reserved.