Gå til VAXA Leietakerportal ved å trykke her

M - F: 08:00 - 17:00

 • Kontortider

  post@vaxaproperty.no

 • Epost

  +47 32 82 82 79

 • Telefon

  000-221 pdf, JN0-101 pdf, JN0-360 vce, 1z0-051 demo vce, 1z0-058 exam dumps, CA0-001 exam, PMI-RMP Dumps, Cisco 300-080, Microsoft 70-486, Microsoft 70-246, Cisco 300-075, Microsoft 70-347, Cisco 300-101 practice, Cisco 400-251, CompTIA 220-901, VMware 2V0-621D, Cisco 300-135, 200-125 200-125 300-115 300-101 300-070 400-201 400-351 100-101 500-452 70-489 200-310 exam, 300-075 dumps, 300-206 pdf, 300-075 dump, 300-320 practice, 210-260 questions, 300-135 answers, 210-065 exam, 300-075 dumps, 300-115 pdf, 300-075 dump, 300-075 practice, 300-075 questions, 210-260 answers, 100-105 exam, 100-105 dumps, 200-125 pdf, 100-105 dump, 210-260 practice, 1z0-117 questions, 100-105 answers, 100-105 exam, 200-105 dumps, 70-411 pdf, 210-260 dump, 70-331 practice, 100-105 questions, 70-410 vce, 70-346 exam, cisco 300-101 exam/, microsoft 70-410, microsoft 70-411 exam, comptia sy0-401 exam, comptia 220-801, oracle 1z0-051, vmware vcp550, vmware 2v0-621d exam, microsoft 70-410, CPD-001 practice, Cisco 300-115, Cisco 400-101, microsoft 70-417, 312-50 practice exam, microsoft 70-480, microsoft 70-334, JN0-343, 1z0-053, VCP-510, CA0-001, SY0-401, 220-801, N10-006, exam dumps answers and questions, 640-554, all vendor, 300-101 exam pdf, 100-101 exam certification, 300-135 exam answers, 400-101 questions, SY0-401 exam, ADM-201 vce, ccna 200-125 vce, 70-697 PDFDumps, 70-697 dumps, 00M-653 exam, 00M-653 questions, 200-125 dumps, 200-125 exam, 300-101 exam, SY0-401 vce, 300-101 dumps, SY0-401 exam, 200-125 dump, 400-101 dumps, ccna 200-125, 400-101 questions, 70-533 exam, 300-101 vce, 70-533 vce, 300-101 exam, 210-260 study guide exam, 200-125 pdf, CCNA Security 210-260, 200-125 vce, 200-125 vce 2017, 200-125 exam dumps, 200-125 demo, 810-403 exam, ccna 200-125, 70-460 practices, 300-075 dumps, 810-403 online, 200-125 test, 70-463, 300-075, 200-310, 300-101 exam, 400-051 online, 400-101 self study, 210-065 dumps, 70-410 vce, 70-533 free, 810-403 dumps, 300-115 exam, 70-532 exam, 200-125, 200-125 vce 2017, JK0-022 study, 70-410 dumps, 70-533 download, 810-403 vce, 300-115 pdf, 70-532 vce, 200-105 pdf vce, 200-125 demo 300-209 352-001 642-902 100-101 70-412 70-646 500-451 exam dumps answers and questions, 640-554, all vendor, 300-101 exam pdf, 100-101 exam certification, 300-135 exam answers, 400-101 questions, SY0-401 exam, 70-412, 70-411, 70-461, 200-120, 300-101, 70-410, 70-411, sy0-401, 220-801, 1z0-051, 1z0-803, vcp550, 2v0-620, 70-463, 70-480, 70-640, 100-101, 350-080, ccie 400 051, 400-101 Cisco 300-101, Cisco 352-001, Cisco 400-251, CompTIA SY0-401, vmware 2V0-621D, vmware 1V0-621, cisco 400-051, JN0-643 210-065, 300-115, 300-075, 300-101, 300-320, 300-206, 810-403, 642-997, 200-355, 700-501, 300-206, 810-403, 642-997, 200-355, 700-501, 70-463, 70-480, 70-640, 100-101, 352-001 642-902 100-101 70-412

  FORVALTNING

  Forvaltning

  Forvaltning eller administrasjon av en eiendom innebærer å sørge for at alt fungerer som det skal, både økonomisk og praktisk. Det dreier seg kort sagt om å håndtere den daglige drift på en måte som øker eiendommens verdi på sikt, i tråd med lover og regler. I tråd med våre andre tjenester er VAXA en komplett leverandør av rådgivning innen eiendom. Vår kunnskap og tilknytning til eiendomsfaget og dens interessenter gir et optimalt utgangspunkt for en proaktiv forvaltning. Kombinert med vårt egenutviklede forvaltningssystem leverer vi vår forvaltningstjeneste hands-on og med et helhetlig perspektiv for å bevare eiendommens verdi og trygge eiers avkastning.

  Formål: Besørge optimal drift av eiendommen, koordinering av aktiviteter, HMS, vedlikehold, leietakertilfredshet, økonomi og kostnadsstyring

  For å øke kvaliteten på vår forvaltningstjeneste i forhold til markedet har vi utviklet VAXA Leietakerportal og gode rutiner for drift og forvaltning av eiendom. Vår forvaltningsfilosofi er å knytte alle interessenter og data i eiendommen sammen. Dette for å effektivisere en tidvis fragmentert informasjonsflyt og dra nytte av de ulikes kunnskap og informasjon. Som din partner gir vi deg en plattform som bidrar til bedret drift og strategiske beslutninger fattet på et helhetlig informasjonsgrunnlag. VAXA Leietakerportal er skapt med dette utgangspunktet og all funksjonalitet i er utviklet basert på konkrete erfaringer og industristandarder.

  Forvaltningstjenester

  • Utføre oppgaver pålagt daglig leder ved lov
  • Utarbeide protokoller og annen lovpålagt dokumentasjon
  • Kontaktperson for offentlig myndighet
  • Utarbeide budsjetter
  • Rapportering av nøkkeltall
  • Besørge mva. rapportering
  • Årsrapport til styret
  • Innhente tilbud fra regnskapsfører
  • Administrasjon av leiekontrakter, herunder besørge innbetaling av depositum, reforhandling av kontrakter, bistå befaringer, leieregulering, bistå ved utøvelse av leieopsjoner mm.
  • Følge opp leietakernes utførelse av deres kontraktsfestede plikter
  • Oppfølging av leietakere
   • Leietakerportal
   • Supportsystem for administrasjon av henvendelser
  • Forestå leieregulering
  • Opprette nødvendige service- og driftsavtaler, herunder vaktmester, heis, renhold mm.
  • Utarbeide rapporter over utført og planlagt vedlikeholdsarbeid
  • Innhente pristilbud på normale vedlikeholdsarbeider
  • Besørge forvaring av selskapets styre- og generalforsamlingsprotokoller, og øvrig selskapsdokumentasjon
  • Arkivere korrespondanse med leietakere
  • Oppbevare regnskapsdokumentasjon

  Alle våre forvaltingskunder får en egen leietakerportal for sine eiendommer. Her vil leietakere enkelt kunne logge seg inn for tilgang til viktig informasjon som forenkler deres hverdag.

  Kontraktsdata

  Informasjon som gjenværende leietid, leiebeløp, felleskostnader og særlige bestemmelser i kontrakt vil fremstilles i portalen. Økonomisk innformasjon som felleskostnader, leiebeløp og utestående betalinger vil også være tilgjengelig.

  HMS og brannvern

  I portalen vil leietakere finne HMS informasjon lagret i dokumentarkivet. Generell informasjon som eiendommens HMS håndbok og instrukser ved for eksempel brann er også tilgjengelig.

  Kommunikasjon

  Gjennom leietakerportalen effektiviseres dialogen med leietakerne. Driftsmeldinger vises og distribueres til brukerne, leietakere har mulighet til å sende avviksmeldinger og kontakte forvalter ved spørsmål. Øvrig informasjon som sosiale aktiviteter på eiendommen vil også publiseres i portalen.

  Tilpassede forvaltningstjenester

  Ulike eiendommer har ofte ulikt behov for forvaltning. Snakk med oss om å skreddersy en forvaltningsløsning som passer det aktuelle byggets behov. Leietakerportalen er inkludert i «Forvaltning Komplett»

  Leietakerportal

  Leietakerportal for byggets leietakere med driftsmeldinger, HMS-informasjon, møteromsbooking og informasjon om rutiner.

  Forvaltning Light

  Forvaltningstjenester spesielt rettet mot A. Selskapsadministrasjon, B. Økonomisk administrasjon og E. Arkivtjenester.

  Forvaltning Komplett

  A. Selskapsadministrasjon, B. Økonomisk administrasjon, C. Administrativ forvaltning, D. Teknisk forvaltning og E. Arkivtjenester.

  Priser på forvaltningstjenester

  Forvaltning Light

  Fra 0,5-1%/av bruttoleie per år

  Forvaltningstjenester spesielt rettet mot forretningsførsel; A. Selskapsadministrasjon, B. Økonomisk administrasjon og E. Arkivtjenester.

  Fordeler med Forvaltning Light:

  • Enklere forvaltning
  • Mer effektiv og tilpasset
  • Profesjonell sparringspartner
  • Vi bistår der du faktisk har behov
  • Unødvendige kostnader til forvaltning

  Forvaltning Komplett

  Fra 1-2%/av bruttoleie per år

  A. Selskapsadministrasjon, B. Økonomisk administrasjon, C. Administrativ forvaltning, D. Teknisk forvaltning og E. Arkivtjenester.

  Fordeler med Forvaltning Komplett:

  • Hands- on forvalter
  • VAXA Leietakerportal
  • Tett oppfølging
  • Ivaretar alle aktiviteter
  • Verdiskapende, proaktiv og tilgjengelig

  Forvaltning

  Kontakt

  Gjellebekkstubben 10
  3420, Lierskogen
  +47 32 82 82 79
  post@vaxaproperty.no

  Copyright © 2017 VAXA Property AS. All rights reserved.