Gå til VAXA Leietakerportal ved å trykke her

M - F: 08:00 - 17:00

 • Kontortider

  post@vaxaproperty.no

 • Epost

  +47 32 82 82 79

 • Telefon

  VERDIVURDERING

  Verdivurdering gir grunnlag for vel gjennomførte transaksjoner

  Verdivurdering er en subjektiv verdsettelse av en eiendom, basert på en kombinasjon av en vurdering av de verdier som er skapt og forventninger til verdiskapning framover i tid. Vi benytter en rekke modeller for å understøtte en verdivurdering. Vurderingen vil imidlertid alltid være subjektiv da de elementene som inngår vil vektlegges ulikt avhengig av hva en er ute etter, samt at forventninger til framtiden vil være ulike. Vi verdivurderer substansverdien i eiendommen og avkastningsverdien forbunnet med VEK (verdijustert egenkapital) i forbindelse med verdivurdering av et eiendomsselskap.

  Formål: Belyse eiendommens verdidrivere og optimalisere kundens faktagrunnlag for videre strategiske beslutninger

  Vi utfører verdivurdering av bolig- og næringseiendom, i tillegg til verdivurdering av tomter. Våre kunder stiller høye krav til presise verdivurderinger. Gjennom spisskompetanse om eiendomsmarkedet og bred analyse av den aktuelle eiendommen belyses alle verdidrivere. Derfor benytter vi oss av flere verdsettelsesmetoder, tilpasset ikke bare kontantstrømseiendom, men også utviklingsprosjekter.

  Våre verdivurderinger benyttes ved kjøp og salg, finansiering, løpende rapportering eller i forbindelse med analyse av et utviklingsprosjekt.

  • Verdivurdering
  • VEK

  Hovedområder Verdivurdering

  Eiendom

  Hjemmel, FDV, utvikling, teknisk, område, regulering og miljø.

  Leieinntekter

  Leieavtaler, leietakeranalyse, markedsleie, ledighet og kredittvurdering.

  Kostnader

  Eierkostnader, felleskostnader, vedlikehold, påkost og andre kostnader.

  Prosess

  • Fra nåværende eiere
  • Regnskapsfører og revisor
  • Selskapsdata
  • FDV og teknisk dokumentasjon
  • Offentlige registre
  • Internt datagrunnlag
  • Markedsdata
  • Besiktigelse
  • Arealtegninger og oppmåling
  • VAXA`s eiendomsdatabase
  • Markedsanalyse
  • Omerådeanalyse
  • Yield-vurdering
  • Vurdering av leieinntekter
  • Kostnadsevaluering
  • Evaluering av justeringsforpliktelser
  • Estimering av nåværende balanse (Estimert balanse)
  • NAV / VEK-beregninger
  • Risiko- og scenarioanalyse
  • Mulighetsstudie og opsjonsvurderinger
  • Konklusjon verdivurdering
  • Yield og NOI (netto leieinntekt)
  • NAV / VEK
  • Estimert balanse
  • Verdidrivere
  • Muligheter og opsjoner
  • Risiko- og mulighetsscenarioer

  Resultat og leveranse

  Verdivurderinger leveres som rapport med executive summary og tilhørende appendix:

  • Verdivurderingsrapport
  • Evaluering av bakgrunn for verdivurdering
  • Risikovurdering

  Våre verdivurderingsrapporter brukes som underlag for bank ved refinansiering og i transaksjonsprosesser. Historisk har vi verdivurdert eiendom for ca. 6 mrd NOK.

  Forvaltning

  Kontakt

  Billingstadsletta 19
  1396, Billingstad
  +47 32 82 82 79
  post@vaxaproperty.no

  Copyright © 2017 VAXA Property AS. All rights reserved.