Gå til VAXA Leietakerportal ved å trykke her

M - F: 08:00 - 17:00

 • Kontortider

  post@vaxaproperty.no

 • Epost

  +47 32 82 82 79

 • Telefon

  OM OSS

  VAXA er et uavhengig privateid rådgivingsselskap innen eiendom. Med bred og god erfaring innen utvikling, transaksjoner, drift og forvaltning er vi en sterk ressurs innenfor alle aspekter i eiendomsfaget.

   Eiendomsfinans

  Vi har sterk kompetanse innen eiendomsfinans. Våre modeller og rammeverk gir unikt innblikk i en eiendoms kapitalstruktur.

   Utvikling

  Med bakgrunn fra forvaltning, bygg og anlegg, er alltid de praktiske mulighetene og utfordringene ivaretatt i våre analyser og løsninger.

   Forvaltning og drift

  Vi er en hands-on forvalter med tverrfaglig kompetanse og egetutviklet forvaltningsverktøy; VAXA Leietakerportal.

   Transaksjoner

  Med god erfaring fra rådgivning ved kjøp og salg, bidrar vi med effektive og verdiskapende strategier i eiendomstransaksjoner.

  Lokalmarked

  Geografisk operer vi på Østlandet, primært i Oslo, Akershus og Buskerud.

  Kundehistorikk

  Med prosjekter innnen Eiendomsfinans, Utvikling, Transaksjoner, Forvaltning og drift har VAXA utført oppdrag for kunder med samlet eiendomsverdier for ca. NOK 6,5 mrd.

  En langsiktig partner med verdiskapning i fokus

  Eiendom er en sentral del av et samfunns økonomi og representerer betydelige formuesverdier. Riktig utvikling, forvaltning og finansiering er essensielle faktorer for å bevare og bygge disse formuene. En eiendoms verdi vil i stor grad avhenge av de rådende makroomgivelser i tillegg til den merverdien en eier og forvalter kan tilføre gjennom riktige strategier driftsmessig, finansielt og gjennom god oppfølging av leietakere.

  For oss i VAXA er det viktig å se det totale bildet av en eiendom, fra mikronivå til makronivå. Vår største ressurs er å effektivt tilby detaljerte og velfunderte analyser som gir økt evne til å ta riktige og verdiskapende beslutninger.

  Langsiktighet og relasjon

  – verdier i eiendom skapes over tid og må forvaltes på en god måte, vi legger stor vekt på å utvikle gode og langsiktige relasjoner med våre kunder og samarbeidspartnere.

  Geografisk tilhørighet

  – vi skal kjenne våre markeder svært godt og dermed alltid kunne tilby relevante løsninger for den aktuelle eiendommen, tilpasset utviklingen i dens miljø og nærområde.

  Kompetanse og fleksibilitet

  – vi skal alltid ha høy tverrfaglig kompetanse og være fleksible slik at vi alltid kan tilpasse våre strategier og løsninger til et eiendomsmarked i stadig endring.

  Miljø og samfunn

   Miljø

  Sammen har vi ansvar for å ta vare på miljøet og våre omgivelser. For VAXA betyr dette å utføre alle deler av vår virksomhet på en så bærekraftig måte som mulig. Et energieffektivt bygg er et økonomisk bygg. I alle våre eiendommer tilstreber vi å implementere tiltak som skal redusere eiendommens negative miljøpåvirkning og samtidig er lønnsomme for eiendomsbesitter.

  Konkret vil dette for eksempel være:

  • Energieffektivisering
  • Kildesortering
  • Informere leietakere i våre bygg om enkle miljøtiltak de kan gjøre
  • Legge til rette for bruk av miljøvennlig transport til eiendommene

   Samfunn

  Som rådgiver og forvalter av store verdier er det vår oppgave å besørge at formuesmassen eiendom forvaltes på en god måte. Med dette mener vi at vår rådgivning og forvaltning skal bidra til bærekraftig verdiskapning, redusere risikoen i den investerte kapitalen og skape eiendommer der ansatte trives på jobb og bedrifter utvikles.

  Forvaltning

  Kontakt

  Gjellebekkstubben 10
  3420, Lierskogen
  +47 32 82 82 79
  post@vaxaproperty.no

  Copyright © 2017 VAXA Property AS. All rights reserved.