Gå til VAXA Leietakerportal ved å trykke her

M - F: 08:00 - 17:00

 • Kontortider

  post@vaxaproperty.no

 • Epost

  +47 32 82 82 79

 • Telefon

  000-221 pdf, JN0-101 pdf, JN0-360 vce, 1z0-051 demo vce, 1z0-058 exam dumps, CA0-001 exam, PMI-RMP Dumps, Cisco 300-080, Microsoft 70-486, Microsoft 70-246, Cisco 300-075, Microsoft 70-347, Cisco 300-101 practice, Cisco 400-251, CompTIA 220-901, VMware 2V0-621D, Cisco 300-135, 200-125 200-125 300-115 300-101 300-070 400-201 400-351 100-101 500-452 70-489 200-310 exam, 300-075 dumps, 300-206 pdf, 300-075 dump, 300-320 practice, 210-260 questions, 300-135 answers, 210-065 exam, 300-075 dumps, 300-115 pdf, 300-075 dump, 300-075 practice, 300-075 questions, 210-260 answers, 100-105 exam, 100-105 dumps, 200-125 pdf, 100-105 dump, 210-260 practice, 1z0-117 questions, 100-105 answers, 100-105 exam, 200-105 dumps, 70-411 pdf, 210-260 dump, 70-331 practice, 100-105 questions, 70-410 vce, 70-346 exam, cisco 300-101 exam/, microsoft 70-410, microsoft 70-411 exam, comptia sy0-401 exam, comptia 220-801, oracle 1z0-051, vmware vcp550, vmware 2v0-621d exam, microsoft 70-410, CPD-001 practice, Cisco 300-115, Cisco 400-101, microsoft 70-417, 312-50 practice exam, microsoft 70-480, microsoft 70-334, JN0-343, 1z0-053, VCP-510, CA0-001, SY0-401, 220-801, N10-006, exam dumps answers and questions, 640-554, all vendor, 300-101 exam pdf, 100-101 exam certification, 300-135 exam answers, 400-101 questions, SY0-401 exam, ADM-201 vce, ccna 200-125 vce, 70-697 PDFDumps, 70-697 dumps, 00M-653 exam, 00M-653 questions, 200-125 dumps, 200-125 exam, 300-101 exam, SY0-401 vce, 300-101 dumps, SY0-401 exam, 200-125 dump, 400-101 dumps, ccna 200-125, 400-101 questions, 70-533 exam, 300-101 vce, 70-533 vce, 300-101 exam, 210-260 study guide exam, 200-125 pdf, CCNA Security 210-260, 200-125 vce, 200-125 vce 2017, 200-125 exam dumps, 200-125 demo, 810-403 exam, ccna 200-125, 70-460 practices, 300-075 dumps, 810-403 online, 200-125 test, 70-463, 300-075, 200-310, 300-101 exam, 400-051 online, 400-101 self study, 210-065 dumps, 70-410 vce, 70-533 free, 810-403 dumps, 300-115 exam, 70-532 exam, 200-125, 200-125 vce 2017, JK0-022 study, 70-410 dumps, 70-533 download, 810-403 vce, 300-115 pdf, 70-532 vce, 200-105 pdf vce, 200-125 demo 300-209 352-001 642-902 100-101 70-412 70-646 500-451 exam dumps answers and questions, 640-554, all vendor, 300-101 exam pdf, 100-101 exam certification, 300-135 exam answers, 400-101 questions, SY0-401 exam, 70-412, 70-411, 70-461, 200-120, 300-101, 70-410, 70-411, sy0-401, 220-801, 1z0-051, 1z0-803, vcp550, 2v0-620, 70-463, 70-480, 70-640, 100-101, 350-080, ccie 400 051, 400-101 Cisco 300-101, Cisco 352-001, Cisco 400-251, CompTIA SY0-401, vmware 2V0-621D, vmware 1V0-621, cisco 400-051, JN0-643 210-065, 300-115, 300-075, 300-101, 300-320, 300-206, 810-403, 642-997, 200-355, 700-501, 300-206, 810-403, 642-997, 200-355, 700-501, 70-463, 70-480, 70-640, 100-101, 352-001 642-902 100-101 70-412

  OM OSS

  VAXA er et uavhengig privateid rådgivingsselskap innen eiendom. Med bred og god erfaring innen utvikling, transaksjoner, drift og forvaltning er vi en sterk ressurs innenfor alle aspekter i eiendomsfaget.

   Eiendomsfinans

  Vi har sterk kompetanse innen eiendomsfinans. Våre modeller og rammeverk gir unikt innblikk i en eiendoms kapitalstruktur.

   Utvikling

  Med bakgrunn fra forvaltning, bygg og anlegg, er alltid de praktiske mulighetene og utfordringene ivaretatt i våre analyser og løsninger.

   Forvaltning og drift

  Vi er en hands-on forvalter med tverrfaglig kompetanse og egetutviklet forvaltningsverktøy; VAXA Leietakerportal.

   Transaksjoner

  Med god erfaring fra rådgivning ved kjøp og salg, bidrar vi med effektive og verdiskapende strategier i eiendomstransaksjoner.

  Lokalmarked

  Geografisk operer vi på Østlandet, primært i Oslo, Akershus og Buskerud.

  Kundehistorikk

  Med prosjekter innnen Eiendomsfinans, Utvikling, Transaksjoner, Forvaltning og drift har VAXA utført oppdrag for kunder med samlet eiendomsverdier for ca. NOK 6,5 mrd.

  En langsiktig partner med verdiskapning i fokus

  Eiendom er en sentral del av et samfunns økonomi og representerer betydelige formuesverdier. Riktig utvikling, forvaltning og finansiering er essensielle faktorer for å bevare og bygge disse formuene. En eiendoms verdi vil i stor grad avhenge av de rådende makroomgivelser i tillegg til den merverdien en eier og forvalter kan tilføre gjennom riktige strategier driftsmessig, finansielt og gjennom god oppfølging av leietakere.

  For oss i VAXA er det viktig å se det totale bildet av en eiendom, fra mikronivå til makronivå. Vår største ressurs er å effektivt tilby detaljerte og velfunderte analyser som gir økt evne til å ta riktige og verdiskapende beslutninger.

  Langsiktighet og relasjon

  – verdier i eiendom skapes over tid og må forvaltes på en god måte, vi legger stor vekt på å utvikle gode og langsiktige relasjoner med våre kunder og samarbeidspartnere.

  Geografisk tilhørighet

  – vi skal kjenne våre markeder svært godt og dermed alltid kunne tilby relevante løsninger for den aktuelle eiendommen, tilpasset utviklingen i dens miljø og nærområde.

  Kompetanse og fleksibilitet

  – vi skal alltid ha høy tverrfaglig kompetanse og være fleksible slik at vi alltid kan tilpasse våre strategier og løsninger til et eiendomsmarked i stadig endring.

  Miljø og samfunn

   Miljø

  Sammen har vi ansvar for å ta vare på miljøet og våre omgivelser. For VAXA betyr dette å utføre alle deler av vår virksomhet på en så bærekraftig måte som mulig. Et energieffektivt bygg er et økonomisk bygg. I alle våre eiendommer tilstreber vi å implementere tiltak som skal redusere eiendommens negative miljøpåvirkning og samtidig er lønnsomme for eiendomsbesitter.

  Konkret vil dette for eksempel være:

  • Energieffektivisering
  • Kildesortering
  • Informere leietakere i våre bygg om enkle miljøtiltak de kan gjøre
  • Legge til rette for bruk av miljøvennlig transport til eiendommene

   Samfunn

  Som rådgiver og forvalter av store verdier er det vår oppgave å besørge at formuesmassen eiendom forvaltes på en god måte. Med dette mener vi at vår rådgivning og forvaltning skal bidra til bærekraftig verdiskapning, redusere risikoen i den investerte kapitalen og skape eiendommer der ansatte trives på jobb og bedrifter utvikles.

  Forvaltning

  Kontakt

  Gjellebekkstubben 10
  3420, Lierskogen
  +47 32 82 82 79
  post@vaxaproperty.no

  Copyright © 2017 VAXA Property AS. All rights reserved.