Gå til VAXA Leietakerportal ved å trykke her

M - F: 08:00 - 17:00

 • Kontortider

  post@vaxaproperty.no

 • Epost

  +47 32 82 82 79

 • Telefon

  HISTORIE

  2013

  • Første grunntanke om VAXA etableres etter arbeid med budsjettering for refinansiering av eiendom i Buskerud.
  • Ideen om å yte rådgivning innen eiendom kom fra erfaringen med å se hvor fragmentert informasjon og kompetanse var hos ulike interessenter. Dette førte til lav gjennomføringsevne og dårlig oversikt.
  • Første grunnsten ble å utvikle en helhetlig modell for å kunne analysere eiendom detaljert, riktig og effektivt med store dataunderlag.

  2014

  • Første større prosjekt med å refinansiere to eiendomsporteføljer til samplet verdi av 500 MNOK ga startskuddet og VAXA ble stiftet som selskap.
  • Eksponering mot diversifiserte eiendomstyper ga rask progresjon av kompetanse innen eiendomsutvikling, transaksjoner og finansiering.
  • Nytenkning og introduksjon av nye finansteorier sammen med eiendomsutvikling ga store resultater for våre kunder. Dette understøttet vår forretningside og ga motivasjon til videre utvikling av selskapet.

  2015

  • Store nye prosjekter drev frem behov for utvikling av kompetanse, rutiner og modellverk.
  • I 2015 satset vi stort på å foredle rammeverk, modellverk og rutiner i lys av prosjekterfaringene vi hadde fått.
  • Verdivurdering og Due Diligence ble sentrale tjenester, hvor teknisk kompetanse om eiendom og eiendomsfinans gir solide analyser og beslutningsunderlag for våre partnere.
  • VAXA passerte rådgivning for ca. 3,5 mrd NOK i eindomsverdier i 2015.

  2016

  • VAXA overtok i 2016 forvaltningen av Gjellebekkstubben 10, med 14.000 kvm utleiebart areal. En eiendom som ble utviklet fra tomt industribygg til fult utleid næringseiendom. Etter tre år drift og denne erfaringen har VAXA solid erfaringen til å yte A-Å rådgivning innen eiendom.
  • Med erfaringen fra 2016 definerte vi våre markedsområder som Eiendomsfinans, Utvikling, Transaksjonsrådgivning og Drift og forvaltning.
  • 2016 ga en rendyrking av våre tjenester opp mot våre markedsområder, dette har gitt fokus og enda høyere kvalitet på leveransene fra VAXA.

  Forvaltning

  Kontakt

  Gjellebekkstubben 10
  3420, Lierskogen
  +47 32 82 82 79
  post@vaxaproperty.no

  Copyright © 2017 VAXA Property AS. All rights reserved.