Grensen 9B, Oslo

På Grensen i Oslo ligger denne eiendommen fra 1978 på 3 383 kvadratmeter. Vaxa Property leverer økonomisk, administrativ og teknisk forvaltning av eiendommen.

 

 

Informasjon

Type eiendom: Kontor

Antall kvm: 3.380

Antall leietakere: 4