Strandveien 4-8 & 10, Lysaker

Strandveien 4-8 & 10 er en eiendom med svært sentral beliggenhet langs E18 på Lysaker. VAXA Property overtok forvaltningen av eiendommen fra 26.03.2021.

Eiendommen består av to bygg og ble senest oppgradert i 2015. Eiendommen har Lundin som største leietaker. 

VAXA Property leverer økonomisk, administrativ og teknisk forvaltning av eiendommen. 

Informasjon

Type eiendom: Kontor

Antall kvm: 22.875

Antall leietakere: 11