Rådgivningsoppdrag eiendomstransaksjon i Buskerud

17. november 2018
VAXA Property er engasjert til å utføre estimert balanse og rådgivning ifbm. eiendomstransaksjon i Buskerud. Eiendomsverdi: >100MNOK