Gå til VAXA Leietakerportal ved å trykke her

M - F: 08:00 - 17:00

 • Kontortider

  post@vaxaproperty.no

 • Epost

  +47 32 82 82 79

 • Telefon

  Eiendomsfinans

  Eiendomsfinans handler om å foredle og bevare underliggende verdidrivere i eiendommen best mulig, og ivareta eiendommen som et investeringsobjekt. I VAXA knytter vi finansielle teorier og avanserte analysemodeller sammen med eiendommen som substansverdi for å maksimere verdiskapningen av investeringen.

  Utvikling

  Den raske samfunnsutviklingen skaper nye utfordringer, og bredere kompetanse blir stadig viktigere for god oppgaveløsing innen eiendom. I VAXA jobber vi tverrfaglig for å avdekke utviklingsmuligheter for tomt og eksisterende bygningsmasse. Vi ser på faktorer som lokalområdets utvikling, arbeidsmarked, trafikk, befolkning, reguleringsforhold, og tekniske muligheter og utfordringer. Valg av løsninger og strategi vil være avgjørende for et vellykket prosjekt og danne grunnlag for tilgang til riktige leietakere, evne til finansiering, bærekraftig utvikling og fremtidig avkastning.

  Drift og forvaltning

  Eiendomsmarkedet i Norge har blitt mer profesjonelt over de siste årene. Krav til energieffektive bygg, offentlige reguleringer, leietakernes forventninger og lavere yield i markedet øker viktigheten av verdiskapende løsninger og “hands-on” forvaltning av eiendom. I VAXA har vi utviklet et digitalt forvaltningsverktøy, Leietakerportalen, samt modeller og systemer for å levere en moderne og effektiv forvaltningstjeneste. Våre analyseverktøy bidrar til valg av økonomiske og riktige løsninger for den enkelte eiendom.

  Eiendomstransaksjoner

  Gode strategier og høy kompetanse sikrer vellykkede eiendomstransaksjoner og forventet avkastning. Våre analyser viser at den typiske næringseiendommen realiserer kun ca. 80% av den forventede avkastningen fra salg. Inngangs- og salgsverdien er derfor avgjørende for at eiendomsinvesteringen skal bære frem en god avkastning. Våre tjenester innen due diligence, verdivurdering og kapitalstrukturering er satt sammen med formålet å adressere de momentene og tiltakene som er imperative for å kunne gjennomføre solide eiendomsinvesteringer.

  Vi er en komplett strategisk partner innen alle aspekter ved eiendom

  Forvaltning

  Kontakt

  Gjellebekkstubben 10
  3420, Lierskogen
  +47 32 82 82 79
  post@vaxaproperty.no

  Copyright © 2017 VAXA Property AS. All rights reserved.