Gå til VAXA Leietakerportal ved å trykke her

M - F: 08:00 - 17:00

 • Kontortider

  post@vaxaproperty.no

 • Epost

  +47 32 82 82 79

 • Telefon

  000-221 pdf, JN0-101 pdf, JN0-360 vce, 1z0-051 demo vce, 1z0-058 exam dumps, CA0-001 exam, PMI-RMP Dumps, Cisco 300-080, Microsoft 70-486, Microsoft 70-246, Cisco 300-075, Microsoft 70-347, Cisco 300-101 practice, Cisco 400-251, CompTIA 220-901, VMware 2V0-621D, Cisco 300-135, 200-125 200-125 300-115 300-101 300-070 400-201 400-351 100-101 500-452 70-489 200-310 exam, 300-075 dumps, 300-206 pdf, 300-075 dump, 300-320 practice, 210-260 questions, 300-135 answers, 210-065 exam, 300-075 dumps, 300-115 pdf, 300-075 dump, 300-075 practice, 300-075 questions, 210-260 answers, 100-105 exam, 100-105 dumps, 200-125 pdf, 100-105 dump, 210-260 practice, 1z0-117 questions, 100-105 answers, 100-105 exam, 200-105 dumps, 70-411 pdf, 210-260 dump, 70-331 practice, 100-105 questions, 70-410 vce, 70-346 exam, cisco 300-101 exam/, microsoft 70-410, microsoft 70-411 exam, comptia sy0-401 exam, comptia 220-801, oracle 1z0-051, vmware vcp550, vmware 2v0-621d exam, microsoft 70-410, CPD-001 practice, Cisco 300-115, Cisco 400-101, microsoft 70-417, 312-50 practice exam, microsoft 70-480, microsoft 70-334, JN0-343, 1z0-053, VCP-510, CA0-001, SY0-401, 220-801, N10-006, exam dumps answers and questions, 640-554, all vendor, 300-101 exam pdf, 100-101 exam certification, 300-135 exam answers, 400-101 questions, SY0-401 exam, ADM-201 vce, ccna 200-125 vce, 70-697 PDFDumps, 70-697 dumps, 00M-653 exam, 00M-653 questions, 200-125 dumps, 200-125 exam, 300-101 exam, SY0-401 vce, 300-101 dumps, SY0-401 exam, 200-125 dump, 400-101 dumps, ccna 200-125, 400-101 questions, 70-533 exam, 300-101 vce, 70-533 vce, 300-101 exam, 210-260 study guide exam, 200-125 pdf, CCNA Security 210-260, 200-125 vce, 200-125 vce 2017, 200-125 exam dumps, 200-125 demo, 810-403 exam, ccna 200-125, 70-460 practices, 300-075 dumps, 810-403 online, 200-125 test, 70-463, 300-075, 200-310, 300-101 exam, 400-051 online, 400-101 self study, 210-065 dumps, 70-410 vce, 70-533 free, 810-403 dumps, 300-115 exam, 70-532 exam, 200-125, 200-125 vce 2017, JK0-022 study, 70-410 dumps, 70-533 download, 810-403 vce, 300-115 pdf, 70-532 vce, 200-105 pdf vce, 200-125 demo 300-209 352-001 642-902 100-101 70-412 70-646 500-451 exam dumps answers and questions, 640-554, all vendor, 300-101 exam pdf, 100-101 exam certification, 300-135 exam answers, 400-101 questions, SY0-401 exam, 70-412, 70-411, 70-461, 200-120, 300-101, 70-410, 70-411, sy0-401, 220-801, 1z0-051, 1z0-803, vcp550, 2v0-620, 70-463, 70-480, 70-640, 100-101, 350-080, ccie 400 051, 400-101 Cisco 300-101, Cisco 352-001, Cisco 400-251, CompTIA SY0-401, vmware 2V0-621D, vmware 1V0-621, cisco 400-051, JN0-643 210-065, 300-115, 300-075, 300-101, 300-320, 300-206, 810-403, 642-997, 200-355, 700-501, 300-206, 810-403, 642-997, 200-355, 700-501, 70-463, 70-480, 70-640, 100-101, 352-001 642-902 100-101 70-412

  Eiendomsfinans

  Eiendomsfinans handler om å foredle og bevare underliggende verdidrivere i eiendommen best mulig, og ivareta eiendommen som et investeringsobjekt. I VAXA knytter vi finansielle teorier og avanserte analysemodeller sammen med eiendommen som substansverdi for å maksimere verdiskapningen av investeringen.

  Utvikling

  Den raske samfunnsutviklingen skaper nye utfordringer, og bredere kompetanse blir stadig viktigere for god oppgaveløsing innen eiendom. I VAXA jobber vi tverrfaglig for å avdekke utviklingsmuligheter for tomt og eksisterende bygningsmasse. Vi ser på faktorer som lokalområdets utvikling, arbeidsmarked, trafikk, befolkning, reguleringsforhold, og tekniske muligheter og utfordringer. Valg av løsninger og strategi vil være avgjørende for et vellykket prosjekt og danne grunnlag for tilgang til riktige leietakere, evne til finansiering, bærekraftig utvikling og fremtidig avkastning.

  Drift og forvaltning

  Eiendomsmarkedet i Norge har blitt mer profesjonelt over de siste årene. Krav til energieffektive bygg, offentlige reguleringer, leietakernes forventninger og lavere yield i markedet øker viktigheten av verdiskapende løsninger og «hands-on» forvaltning av eiendom. I VAXA har vi utviklet et digitalt forvaltningsverktøy, Leietakerportalen, samt modeller og systemer for å levere en moderne og effektiv forvaltningstjeneste. Våre analyseverktøy bidrar til valg av økonomiske og riktige løsninger for den enkelte eiendom.

  Eiendomstransaksjoner

  Gode strategier og høy kompetanse sikrer vellykkede eiendomstransaksjoner og forventet avkastning. Våre analyser viser at den typiske næringseiendommen realiserer kun ca. 80% av den forventede avkastningen fra salg. Inngangs- og salgsverdien er derfor avgjørende for at eiendomsinvesteringen skal bære frem en god avkastning. Våre tjenester innen due diligence, verdivurdering og kapitalstrukturering er satt sammen med formålet å adressere de momentene og tiltakene som er imperative for å kunne gjennomføre solide eiendomsinvesteringer.

  Vi er en komplett strategisk partner innen alle aspekter ved eiendom

  Forvaltning

  Kontakt

  Gjellebekkstubben 10
  3420, Lierskogen
  +47 32 82 82 79
  post@vaxaproperty.no

  Copyright © 2017 VAXA Property AS. All rights reserved.