ESG

Vaxa Property har opparbeidet seg en solid kompetanse på feltet ESG, og har en rekke tjenester vi kan tilby for å gjøre ESG og bærekraft enklere for gårdeiere, leietakere og andre i eiendomsbransjen. Gjennom sterk faglig og diversifisert kompetanse ønsker vi å tilrettelegge for at våre kunder tar de mest bærekraftige (økonomisk, sosialt og miljø) beslutningene.

Formål

Kartlegge, utvikle og optimalisere eksisterende bygningsmasse til å bli mer bærekraftig. Dette for å øke mulighetene for bedre renter, høyere leieinntekter og salgsverdi, samt minimere risiko for at eiendommen blir en "stranded asset".

Hvorfor er ESG viktig?

Gjennom EUS taksonomi for bærekraftig finans begynner bærekraft i eiendomsbransjen å få sitt fotfeste. Dette både gjennom «gulrot» og«pisk». Blant godene finner vi grønne lån, potensielle økte leieinntekter og eiendomsverdier, samt bedret omdømme. Samtidig ilegges det strengere rapporteringsplikt, lånevilkår og krav fra leietakere.

Med et bredt spekter av sertifiseringsordninger og rammeverk kan feltet ofte virke uoversiktlig. Samtidig vil formålet være likt, og det er det grønne skiftet. For gårdeier innebærer dette å minimere risikoen for at eiendommen blir en såkalt «Stranded Asset» - eiendom som til slutt ikke vil være omsettelig i markedet.

Hovedområder

ESG  Mulighetsstudie

For å minimere den økonomiske risikoen for å gjennomføre ESG-relaterte tiltak på eiendommen utarbeider Vaxa Property et mulighetsstudie for å avklare sertifiseringskarakter og eventuelle tiltak som bør gjennomføres for å øke BREEAM-karakteren til eiendommen.

BREEAM In-use sertifisering

Vaxa bistår kunder med BREEAM In-use sertifisering av eiendommen.

ESG-rådgivning

Vaxa Property har opparbeidet seg gode kundeforbindelser med sentrale aktører i markedet og kan operere som prosjektleder på grønne og bærekraftige tiltak på eiendommen.

ESG

A. ESG Mulighetsstudie >

Mulighetsstudiet gjennomføres for å:

  • Avklare eksisterende forhold, forutsetninger, muligheter og behov på eiendommen.
  • Avdekke og prise lavthengende og høythengende tiltak på eiendommen som kan benyttes for å øke eiendommens ytelse.
  • Vurdere før transaksjon hvorvidt bygget har et potensiale for å bli mer bærekraftig.
B. BREEAM In-use >

Gjennom mulighetsstudiet har Vaxa avdekket og priset lavthengende og høythengende tiltak på eiendommen som kan benyttes for å øke eiendommens ytelse og karakter i forbindelse med BREEAM-sertifisering. Vaxa kan videre, sammen med tredjepartsrevisor, sertifisere bygningsmassen. Dette innebærer arbeidet med å fremskaffe dokumentasjon som kreves i en slik sertifisering. Vaxa kan også holde i resertifisering (som må gjennomføres vært tredje år). I løpet av denne tiden kan vi også gjennomføre andre tiltak fra mulighetsstudiet på vegne av kunde for å forbedre denne karakteren.

C. ESG-rådgivning >

Tiltak som positivt påvirker eiendommens forbruk, forurensning og miljøpåvirkning blir viktigere med tiden fremover. For kunder som ønsker bistand i forbindelse med prosjekter eller forvaltning vil vår kompetanse være sentral. Dette kan være etablering av solcelleanlegg, energibrønner og andre bærekraftige tiltak.

Resultat og leveranse

Optimalisere eksiterende eiendomsmasse til å bli mer bærekraftig og egnet for det grønne skiftet. Dette med fokus på sertifiseringsordningen BREEAM In-use og andre tiltak som kan gi økonomisk gevinst i form av energibesparelser, økte leieinntekter og eiendomsverdier.

Komplett partner innen eiendom

Se våre tjenester
Informasjon til leietakere