Generell info til leietakere

For Leietakere:

For informasjon om din eiendom, vennligst besøk Eiendommer på vår nettside.
på vår nettside.

Vaktmestertjenester og leietakeroppgaver

Driftsavdelingen bistår og/eller videreformidler gode leverandører og håndverkere dersom dere har behov for ekstra tjenester. Dette kan for eksempel være ved innflytting, tilpasninger eller omgjøring i lokalene. Slike ekstratjenester faktureres leietaker direkte.

  • For leietakere

  • For informasjon om din eiendom, vennligst besøk Eiendommer på vår nettside.

  • Sykkelparkering

  • Sykkelen er et ypperlig fremkomstmiddel til og fra Lysaker, og vi har tilrettelagt for dette med flere flotte sykkelrom hvorav noen også har sykkeldusj. Sykkelrommene er avlåst og det finnes garderober og tørkerom i tilknytning til dem.

Brannrømning og internkontroll

Driftssjefene er brannvernledere på sine bygg, og leietakerne plikter å følge retningslinjer og branninstrukser samt organisere brannberedskap i egen organisasjon.

Brannrømning og internkontroll

Driftssjefene er brannvernledere på sine bygg, og leietakerne plikter å følge retningslinjer og branninstrukser samt organisere brannberedskap i egen organisasjon.

  • Parkering

  • Parkering vil kunne variere fra eiendom til eiendom. Se informasjon i Propely vedrørende gjeldende parkeringsretningslinjer på din eiendom.

  • Sykkelparkering

  • Sykkelen er et ypperlig fremkomstmiddel til og fra Lysaker, og vi har tilrettelagt for dette med flere flotte sykkelrom hvorav noen også har sykkeldusj. Sykkelrommene er avlåst og det finnes garderober og tørkerom i tilknytning til dem.