Våre forretningsområder

Vi tilbyr en komplett eiendomsforvaltningsløsning gjennom våre spesialiserte tjenester innen transaksjonsrådgivning, teknisk due diligence, ESG-kompetanse og økonomisk forvaltning. Fra grundig gjennomgang av eiendomstransaksjoner til bærekraftig forvaltning og administrasjon av eiendommer, er vi din pålitelige partner gjennom hele eiendomssyklusen.

Oppdag våre forretningsområder og hvordan vi kan hjelpe deg med å maksimere verdien av dine eiendomsinvesteringer. Klikk deg videre for å lære mer om våre spesialiserte tjenester og hvordan vi kan skape verdi for din eiendomsportefølje.

Prosjektledelse

Hos Vaxa gjør vi det enklere å være byggherre. Vår rolle er å bistå byggherrer med prosjektledelse i eiendommer under vår forvaltning. Ved å være en aktiv partner fra start til slutt i et prosjekt, skaper Vaxa et samspill som sikrer effektive og vellykkede prosjekter både for byggherre og gårdeier. Vår inngående kjennskap til bygget gir oss evnen til å tilby verdifull innsikt og styrke prosjektets kvalitet.

Les mer om prosjektledelse her

Forvaltning

Forvaltning eller administrasjon av en eiendom hos Vaxa innebærer å sikre at alt fungerer optimalt, både økonomisk og praktisk. Dette betyr å håndtere daglig drift på en måte som øker eiendommens verdi over tid, samtidig som det følges lover og regler. Som en del av vårt tjenestespekter, tilbyr Vaxa omfattende rådgivning innen eiendomsforvaltning, støttet av vår kunnskap og forbindelser innen eiendomsbransjen, som legger grunnlaget for proaktiv forvaltning.

Les mer om forvaltning her

Transaksjonsrådgivning

En teknisk due diligence innebærer en systematisk og uavhengig gjennomgang av de tekniske aspektene ved en eiendom, som er kritiske for å fastslå dens verdi. Denne prosessen inkluderer en grundig evaluering av byggets viktigste tekniske elementer som konstruksjon, elektriske systemer, VVS (varme, ventilasjon og sanitær), miljøforhold, samt gjennomgang av byggesaker, internkontroll og annen obligatorisk dokumentasjon som gårdeieren må inneha.

Les mer om transaksjonsrådgivning her

ESG

Vaxa Property har opparbeidet seg en solid kompetanse på feltet ESG, og har en rekke tjenester vi kan tilby for å gjøre ESG og bærekraft enklere for gårdeiere, leietakere og andre i eiendomsbransjen. Gjennom sterk faglig og diversifisert kompetanse ønsker vi å tilrettelegge for at våre kunder tar de mest bærekraftige (økonomisk, sosialt og miljø) beslutningene.

Les mer om ESG her

Økonomi og Regnskap

Vaxa Property representerer sammen med søsterselskapet Vaxa Økonomi en kompetent og effektiv forvaltningsløsning for våre kunder. Vaxa Property leverer komplette forvaltningstjenester og Vaxa Økonomi som et autorisert regnskapsførerselskap kompletterer forvaltningen.

Les mer om økonomi her

Forretningsområder

Prosjektledelse

Forvaltning

Transaksjonsrådgivning

ESG

Økonomi og Regnskap

Prosjektledelse

Hos Vaxa gjør vi det enklere å være byggherre. Vår rolle er å bistå byggherrer med prosjektledelse i eiendommer under vår forvaltning. Ved å være en aktiv partner fra start til slutt i et prosjekt, skaper Vaxa et samspill som sikrer effektive og vellykkede prosjekter både for byggherre og gårdeier. Vår inngående kjennskap til bygget gir oss evnen til å tilby verdifull innsikt og styrke prosjektets kvalitet.

Vårt hovedmål er å skape trygghet rundt beslutningstaking, sikre en god prosjektgjennomføring og effektiv måloppnåelse som skaper reell verdi for våre kunder. Vi tror på tverrfaglig samarbeid med bransjens beste aktører for å utvikle de mest attraktive og lønnsomme eiendomsprosjektene. Nøye valg av løsninger og strategier er avgjørende for et prosjekts suksess, og dette danner grunnlaget for fornøyde leietakere, bærekraftig utvikling og solid avkastning.

Med stadig økende kompleksitet i bygg og eiendom både teknisk og digitalt, besitter Vaxa nødvendig kompetanse og et omfattende nettverk av rådgivere og utførende. Dette nettverket er essensielt for å sikrede mest hensiktsmessige løsningene for hver unike eiendom. Vår erfaring strekker seg til prosjekteringsledelse og prosjektledelse for utførelse av høykvalitetsprosjekter med strenge krav til tekniske standarder og kvaliteter.

Kontaktperson

Espen Klein

Prosjektleder

Mobil

934 06 404

E-post

espen.klein@vaxaproperty.no

Forretningsområder

Prosjektledelse

Team

Edvard Leisterud Olsen

Prosjektingeniør

Magnus Gravdal

Prosjektleder

Marina Asbah

Prosjektingeniør

Markedsområder

Vaxa har sitt navn fra gammelnorsk hvor vaxa betyr å vokse. For oss handler vår rolle om å styrke og trygge vekst i de prosjekter vi er involvert med. Vår kompetanse er forankret og sydd sammen i avanserte modeller for å effektivisere analyser, finansiell tilrettelegging og forvaltning av næringseiendom. Med dyptgående analyser og tverrfaglig samarbeid med andre aktører optimerer vi eiers formuesforvaltning innen eiendom.

Prosjektledelse

Hos Vaxa gjør vi det enklere å være byggherre. Vår rolle er å bistå byggherrer med prosjektledelse i eiendommer under vår forvaltning. Ved å være en aktiv partner fra start til slutt i et prosjekt, skaper Vaxa et samspill som sikrer effektive og vellykkede prosjekter både for byggherre og gårdeier. Vår inngående kjennskap til bygget gir oss evnen til å tilby verdifull innsikt og styrke prosjektets kvalitet.

Formål

Vårt hovedmål er å skape trygghet rundt beslutningstaking, sikre en god prosjektgjennomføring og effektiv måloppnåelse som skaper reell verdi for våre kunder. Vi tror på tverrfaglig samarbeid med bransjens beste aktører for å utvikle de mest attraktive og lønnsomme eiendomsprosjektene. Nøye valg av løsninger og strategier er avgjørende for et prosjekts suksess, og dette danner grunnlaget for fornøyde leietakere, bærekraftig utvikling og solid avkastning.

Med stadig økende kompleksitet i bygg og eiendom både teknisk og digitalt, besitter Vaxa nødvendig kompetanse og et omfattende nettverk av rådgivere og utførende. Dette nettverket er essensielt for å sikrede mest hensiktsmessige løsningene for hver unike eiendom. Vår erfaring strekker seg til prosjekteringsledelse og prosjektledelse for utførelse av høykvalitetsprosjekter med strenge krav til tekniske standarder og kvaliteter.

Hovedområder

Kravspesifikasjon

Utarbeidelse på vegne av gårdeier, rådgivning eller vurdering av leietakers kravspesifikasjon.

Prosjekteringskoordinator

Koordinering av involverte rådgivere og prosjekterende i prosjekt på vegne av byggherre.

Byggherres prosjektleder

Prosjektledelse, fremdrift, økonomi og deltakelse på byggemøter på vegne av byggherre.

Prosjekt og byggeledelse

A. Prosjektledelse >

Prosjektleder er byggherrens representant i prosjektet, og har ansvaret for å styre økonomi, fremdrift og kvalitet. Vi sørger for korrekt bemanning og for å velge de riktige medspillerne. Våre prosjektledere har høy kompetanse og gode lederegenskaper.

B. Byggeledelse >

Byggeleder utfører de nødvendige kontrolloppgaver på byggeplassen. Når Vaxa har ansvar for byggeledelsen, sørger vi for at alle aktører på byggeplassen følger de avtalte rutiner og regler.

C. Innkjøp, fremdrift - og økonomistyring >

Prosjektleder foretar budsjettering, fremdriftsplanlegging og utfører de nødvendige kontrolloppgaver med økonomi og betalingsplaner. Vaxa koordnierer med TE, UE og TUE etter behov. Gjennom vårt etablerte driftsselskap i eiendommen forestår Vaxa alle innkjøp i prosjekt og holder kontroll med prosjektregnskaper i eget regnskaps- og ERP-system. Dette sørger for et kontrollpunkt for byggherre og enkel faktureringsstrøm selv i mindre prosjekter hvor det kun er behov for bruk TUE eller UE. All økonomi håndteres av vårt søsterselskap Vaxa Økonomi AS, autorisert regnskapsbyrå med kjernekompetanse på økonomi, skatt og regnskap innen eiendom.

D. SHA/HMS >

Vårt mål er at intensjonen i Byggherreforskriften skal oppnås gjennom en praktisk tilnærming. Sammen med våre samarbeidspartnere leverer vi SHA både på prosjektering og utførelse.

 • Utvikle enkle og gode SHA-systemer for små og store prosjekter
 • Implementere SHA-system hos byggherren
 • Faglig støtte
 • Være SHA-rådgiver i prosjekter fra prosjektering til ferdigstillelse
 • Påta oss ansvaret som byggherrens representant
 • Påta oss ansvaret som SHA-koordinator for prosjektering og utførelse

E. Byggesak >

Vaxa har gode samarbeidspartnere og solid erfaring med prosjekter som har fra enkle til mer kompliserte krav til byggesaksbehandling mot det offentlige. Vi koordinerer hele prosessen med Arbeidstilsynet, Plan og bygg og andre interessenter sammen med våre partnere slik at byggherre har et punkt å forholde seg til for styring og koordinering av prosjektet.

Resultat og leveranse

I alle våre prosjekter står kunden i fokus, dette gjelder både leietaker og byggherre.

Vår leveranse skal kunne måles ved:

 • Fornøyde brukere av bygget
 • Høy kvalitet og standard
 • Lønnsomhet
 • Fremdrift
 • HMS
 • Lovmessige krav

Som del av vår vugge-til-grav strategi er vi en interessent ikke bare i prosjektene, men også som forvalter. Dette gjør at vi setter en høy standard til våre prosjekter, da vi skal drifte byggene videre med gårdeier og leietakere i mange år etter endt prosjekt.

Forvaltning

Forvaltning eller administrasjon av en eiendom hos Vaxa innebærer å sikre at alt fungerer optimalt, både økonomisk og praktisk. Dette betyr å håndtere daglig drift på en måte som øker eiendommens verdi over tid,  samtidig som det følges lover og regler. Som en del av vårt tjenestespekter, tilbyr Vaxa omfattende rådgivning innen eiendomsforvaltning, støttet av vår kunnskap og forbindelser innen eiendomsbransjen, som legger grunnlaget for proaktiv forvaltning.

‍Vaxa Property, i samarbeid med vårt søsterselskap VaxaØkonomi, tilbyr en kompetent og effektiv forvaltningsløsning. Mens VaxaProperty leverer fullskala forvaltningstjenester, kompletterer Vaxa Økonomi,som en autorisert regnskapsfører, disse tjenestene. I tillegg tilbyr Vaxagjennom sitt driftsselskap Vaxa Drift, administrasjon av felleskostnader, hvorVaxa Drift fungerer som innkjøper av felleskostnader og håndtererfelleskostnadsbudsjettet direkte mot leietakerne.

For å heve standarden på våre forvaltningstjenester og styrke kommunikasjonen med leietakere, har vi implementert bruk av Propely, et brukervennlig app-basert FDV-system (Forvaltning, Drift og Vedlikehold). Vår tilnærming til eiendomsforvaltning innebærer en helhetlig integrering av alle relevante interessenter og data, for å effektivisere informasjonsflyten som. ofte kan være fragmentert. Ved å bruke Propely, sikrer vi en sømløs kommunikasjon og nyhetsdeling, en innebygd chatfunksjon for raskere samhandling, samt løpende oppdatering og oppfølging av avvik og leietakerforhold. Dette styrker tilliten og bygger et solid grunnlag for et langvarig samarbeid med leietakere. Som din partner tilbyr Vaxa en plattform som bidrar til optimal drift og strategiske beslutninger, støttet av et helhetlig informasjonsgrunnlag.

Kontaktperson

André da Luz Goncalves

Administrativ leder og Eiendomsforvalter

Mobil

938 56 590

E-post

andre.goncalves@vaxaproperty.no

Forretningsområder

Forvaltning

Team

Herman Haug

Eiendomsmedarbeider

Alexander Thorvaldsen

Eiendomsforvalter

Vegard Godtfredsen

Backoffice koordinator

Marita Sørlie

Eiendomsforvalter

Jenny Andersen

Porteføljeforvalter

Susann Dehli-Navestad

Lead Portfolio Manager

Christian Bordvik

Teknisk Eiendomsforvalter

Mats Mathisen

Teknisk Eiendomsforvalter

Forvaltning

Forvaltning eller administrasjon av en eiendom hos Vaxa innebærer å sikre at alt fungerer optimalt, både økonomisk og praktisk. Dette betyr å håndtere daglig drift på en måte som øker eiendommens verdi over tid, samtidig som det følges lover og regler. Som en del av vårt tjenestespekter, tilbyr Vaxa omfattende rådgivning innen eiendomsforvaltning, støttet av vår kunnskap og forbindelser innen eiendomsbransjen, som legger grunnlaget for proaktiv forvaltning.

Vaxa Property, i samarbeid med vårt søsterselskap Vaxa Økonomi, tilbyr en kompetent og effektiv forvaltningsløsning. Mens Vaxa Property leverer fullskala forvaltningstjenester, kompletterer Vaxa Økonomi, som en autorisert regnskapsfører, disse tjenestene. I tillegg tilbyr Vaxa gjennom sitt driftsselskap Vaxa Drift, administrasjon av felleskostnader, hvor Vaxa Drift fungerer som innkjøper av felleskostnader og håndterer felleskostnadsbudsjettet direkte mot leietakerne.

For å heve standarden på våre forvaltningstjenester og styrke kommunikasjonen med leietakere, har vi implementert bruk av Propely, et brukervennlig app-basert FDV-system (Forvaltning, Drift og Vedlikehold). Vår tilnærming til eiendomsforvaltning innebærer en helhetlig integrering av alle relevante interessenter og data, for å effektivisere informasjonsflyten som ofte kan være fragmentert. Ved å bruke Propely, sikrer vi en sømløs kommunikasjon og nyhetsdeling, en innebygd chatfunksjon for raskere samhandling, samt løpende oppdatering og oppfølging av avvik og leietakerforhold. Dette styrker tilliten og bygger et solid grunnlag for et langvarig samarbeid med leietakere. Som din partner tilbyr Vaxa en plattform som bidrar til optimal drift og strategiske beslutninger, støttet av et helhetlig informasjonsgrunnlag.

Hovedområder

Forvaltning

Daglig ledelse av eiendommen, økonomistyring, løpende dialog med og rapportering til gårdeier for å oppnå vedkommendes strategi for eiendommen.

Drift

Koordinering av driftspersonell, vedlikehold av FDV dokumentasjon, oppfølging av internkontroll, driftsoptimalisering og leietakeradministrasjon.

Vedlikehold og utvikling

Vedlikeholdsplan, prosjektledelse, prosjekteringskoordinator, økonomistyring. For mer informasjon se tjenesten Prosjektledelse.

Forvaltningstjenester

A. Selskapsadministrasjon >

Vaxa har god erfaring med selskapsadministrasjon / forretningsførsel av eiendomsselskaper, og vi besørger at selskapet overholder dets rapporteringsplikter mot det offentlige og øvrige formalia.

 • Representant for Forvalter skal opptre som Selskapets daglige leder og forestå alle de oppgaver som etter lov eller forskrift tillegges denne funksjonen
 • Rapportering til styret om selskapets utvikling
 • Forberedelse saker til styrebehandling
 • Oppdatering av informasjon til Foretaksregisteret og SSB
 • Sekretariattejenester for selskapets styre, herunder
 • Utarbeide utkast til styrets årsberetning
 • Utarbeide utkast til styreprotokoller
 • Utarbeide utkast til generalforsamlingsprotokoller
 • Ájourføre Selskapets vedtekter når besluttet av Selskapet
 • Besvarelse av henvendelser fra offentlig myndighet vedrørende selskapet
 • Deltakelse i styremøter og generalforsamlinger

B. Økonomisk forvaltning >

Vaxa kan påta seg full økonomisk forvaltning av eiendomsselskapet og felleskostnader, herunder rapportering til styret, offentlig myndighet mm.

 • Fakturere felleskostnader
 • Forestå betaling av drifts- og vedlikeholdskostnader
 • Utarbeide budsjetter for Selskapet og Eiendommen, årsbudsjett og periodisk budsjett vedrørende FDVU
 • Utarbeide årlige likviditetsbudsjetter vedrørende FDVU
 • Innhente, fordele og avregne felleskostnader
 • Forestå leieregulering
 • Innhente tilbud fra ekstern revisor som kan utføre revisjon av Selskapets regnskaper i tråd med offentligrettslige krav
 • Løpende oppfølging av budsjetter og eventuelt justere á-konto felleskostnader gjennom året
 • Rapportere nøkkeltall
 • Oversende skatteberegninger vedrørende FDVU
 • Fremskaffe grunnlag for beregning av permanente og midlertidige forskjeller
 • Utarbeide rapporter for Selskapets økonomiske stilling i samsvar med avtalte rapporteringskrav / rapporteringspakke
 • Utarbeide Forvalters årsrapport til Styret
 • Løpende likviditetsoppfølging vedrørende FDVU
 • Gi offentlig myndighet innsyn ved behov

C. Økonomisk felleskostnadsforvaltning >

Felleskostnader faktureres leietakere direkte fra Vaxa Drift AS, slik at eiendomsselskapet ikke har behov for å administrere regnskap og avregning av felleskostnader for eiendommen. Vaxa Økonomi AS utfører regnskapsføring av felleskostnadsregnskap og prosjektregnskaper for FDVU tjenester fakturert av Vaxa Drift AS til leietakere for felles- og leietakerkostnader, og gårdeierselskap for eierkostnader relatert til vedlikehold og utvikling.

 • Løpende ajourholdelse og avlegging kvartalsregnskap for internt bruk innen rimelig tid etter kvartalsavslutning, herunder: Nøkkeltallrapportering, skatteberegninger, inkludert fremskaffelse av grunnlaget for beregningen av permanente og midlertidige forskjeller.
 • Løpende bokføre inngående fakturaer og innbetalinger/utbetalinger.
 • Utarbeide og innsende merverdiavgiftsoppgaver
 • Utarbeide prosjekt- og årsregnskap med noter med tilfredsstillende dokumentasjon i god tid innen Selskapets ordinære generalforsamling iht til lovfestede frister
 • Dialog med Eiendomselskapets revisor ifbm. revisjon av Eiendomselskapets årsregnskap, kun spørsmål vedrørende FDVU

Vaxa Property AS og søsterselskap Vaxa Økonomi AS (autorisert regnskapsførerselskap) håndterer sammen oppgaver under økonomisk og administrativ forvaltning. I tillegg utfører Vaxa Økonomi oppgaver påkrevd utført av autorisert regnskapsfører. For kunden betyr dette et tettere samarbeid mellom forvalter og regnskapsfører og effektiv kompetansedeling. Dette fører til god økonomisk styring og kontroll fra innkjøp til bokføring av faktura til betaling. Vaxa benytter regnskapssystemet PowerOffice GO.

Vaxa Økonomi AS besørger følgende på vegne av Vaxa Drift AS:

 • Kontroll med prosjektregnskaper for felleskostnadsforvaltning per enkelte oppdrag
 • Kontroll av hovedbok ifm. MVA-oppgjør.
 • MVA-oppgjør med løpende avstemming av offentlige avgifter.
 • Årsoppgjør inkl. likningspapirer (regnskap, balanse og noter).
 • Annen rapportering mot offentlig myndighet ved behov.

D. Administrativ forvaltning >

Vaxa påtar seg å utføre alle nødvendige administrative oppgaver relatert til eiendomsdriften og kommunikasjon med leietakere og leverandører, samt dokumentasjon og administrasjon av FDV og HMS.

 • Besørge oppfølging av sikkerhetsstillelse / depositum fra leietakere
 • Bistå ved reforhandling av løpende leieforhold og utleie av ledige lokaler
 • Bistå ved overtakelsesbefaringer ved inn- og utflytning av lokaler
 • Kreve inn felleskostnader, herunder besørge nødvendige purringer og inkasso
 • Bistå ved utøvelse av leieopsjoner
 • Besørge at kontraktsfestede frister overholdes
 • Løpende oppdatere leietakeroversikt
 • Bistå med løpende spørsmål fra leietakere tilknyttet drift og vedlikehold samt spørsmål i forbindelse med leiekontrakten og tilhørende bestemmelser, herunder følge opp at leietaker utfører sin vedlikeholdsplikt
 • Håndtere ordinære driftsrelaterte saker overfor plan og bygningsmyndigheter
 • Innhente og inngå tilfredsstillende forsikringsavtaler i tråd med Selskapets vedtak
 • Innhente leietakererklæringer for merverdiavgift
 • Bistå med avvikling av leieforhold
 • I nødvendig utstrekning bistå med fremskaffelse av dokumentasjon og informasjon til Selskapet ved salg av Eiendommen eller Selskapet, herunder i tilknytning til due diligence prosesser
 • Utarbeide års-, halvårs- og kvartalsrapporter for selskapets økonomiske stilling, herunder regnskap og balanse, finans, budsjetter og likviditet.
 • Opprette og drifte egen leietakerportal/servicedesk og FDV-system for eiendommen som gir effektiv og god kommunikasjon med leietakerne vedrørende tekniske- og driftsrelaterte spørsmål, samt digitalt gjøre tilgjengelig informasjon om eiendommen, kontaktinformasjon, husordensregler, internkontroller, leietakers plikter og ansvar, informasjon om brannvern, FDV og øvrig HMS.

E. Teknisk forvaltning >

Vaxa påtar seg å planlegge, etablere og følge opp den tekniske driften av eiendommen. Våre medarbeidere har og samarbeidspartnere har lang erfaring med forvaltning av arbeid knyttet til brannvern og øvrig HMS. Vi besørger etablering, gjennomføring og rapportering på samtlige områder.

 • Besørge tilsyn av bygg og tekniske anlegg, herunder besørge at Eiendommen er iht forskriftskrav, inkludert krav til egenkontroll, gjennomgang av rapporter, dokumentering av aktiviteter, avvikshåndtering, mv.
 • Kontrollere at egen- og internkontroller utføres i iht. forskriftskrav
 • Utarbeide/innhente FDV dokumentasjon
 • Oppbevare FDV dokumentasjon
 • Besørge at offentligrettslige pålegg til enhver tid er fulgt, herunder krav til HMS
 • Besørge at det foreligger nødvendige service- og driftsavtaler for iht. eiendommens behov
 • Besørge normalt vedlikehold i tråd med lovgivning og leiekontrakter
 • Innhente pristilbud på normale vedlikeholdsarbeider inkludert felleskostnadselementer som grunnlag for budsjettering og utførelse av vedlikeholdsarbeidene
 • Foreta utrykning ved plutselige og uforutsette hendelser / driftsuhell som krever umiddelbar håndtering
 • Utarbeide årlig drifts- og vedlikeholdsplan, samt vedlikeholdsplan for neste 2-5 år
 • Utarbeide årlig forenklet teknisk tilstandsrapport for bygg og tekniske anlegg
 • Løpende tilsyn av bygg og tekniske anlegg
 • Besørge at reparasjoner for bygg og tekniske anlegg utføres fortløpende / avvikshåndtering
 • Energioppfølging med fokus på energioptimalisering og -effektivisering, samt bistand i gjennomføring av energibesparende tiltak.
 • Løpende orientere oppdragsgiver om vesentlige driftsforhold. Rapportere på:
 • Avtaler på drift, service og vedlikehold – arbeidsområder, budsjett vs. kost., varighet.
 • Internkontroller – utført og planlagt, per kategori.
 • Tekniske anlegg – tilstandsgrader, vedlikehold og avvik mm.
 • Aktiviteter – installasjoner, servicer, vedlikehold og feilrettinger.
 • Avvikslogg – område/anlegg, status, prioritet og skade/kostnad på aktivitet.
 • Utarbeide Leietakerperm med informasjon om bygget og husordensregler, driften og kontaktpersoner, leietakers plikter og ansvar, HMS og krav til internkontroll, felleskost mm.
 • Etablere/reforhandle vedlikeholdsavtaler og administrere gjennomføringen av vedlikeholdet, inkl. kontroll av aktiviteter, kostnader og effekter (tilstandsgrader/funksjoner).
 • Utarbeide års-, halvårs- og kvartalsrapporter for utført og planlagt vedlikeholdsarbeid.
 • Arkivere all korrespondanse ifm. leietakere, leverandører og offentlige myndigheter vedrørende utførelse av vedlikeholdsarbeid samt definering av vedlikeholdsbehov.

F. Arkivtjenester >

Vaxa har effektive, digitale systemer som besørger en trygg og forsvarlig arkivering av eiendommens og selskapets dokumentasjon og korrespondanse.

 • Arkivering av selskapsdokumentasjon
 • Arkivering av korrespondanse med leietakere
 • Arkivering av korrespondanse med offentlig myndighet
 • Arkivering av regnskapsdokumentasjon

Resultat og leveranse

Felles for vår forvaltningstjeneste er fokuset på kunden og leietakerne.

Vår leveranse skal kunne måles ved:

 • Fornøyde brukere av bygget
 • Høy kvalitet og standard
 • Lønnsomhet
 • HMS
 • Lovmessige krav

Som del av vår vugge-til-grav strategi er vi med deg fra due diligence, løpende forvaltning og bistår underveis med utvikling av eiendommen. Dette utfordrer oss til å tenke helhetlig og langsiktig.

Transaksjonsrådgivning

En teknisk due diligence innebærer en systematisk og uavhengig gjennomgang av de tekniske aspektene ved en eiendom, som er kritiske for å fastslå dens verdi. Denne prosessen inkluderer en grundig evaluering av byggets viktigste tekniske elementer som konstruksjon, elektriske systemer, VVS(varme, ventilasjon og sanitær), miljøforhold, samt gjennomgang av byggesaker, internkontroll og annen obligatorisk dokumentasjon som gårdeieren må inneha.

‍Kjøp og salg av eiendom kan være kompleks, og krever derfren tverrfaglig tilnærming samt en kommersiell forståelse. Det er sværtfordelaktig å utføre en proaktiv vurdering av de tekniske installasjonene ogbygningens tilstand for å kunne påvirke utfallet av en transaksjon på enpositiv måte.

I løpet av due diligence-prosessen analyserer vi faktorer som kan ha innvirkning på fremtidige eier- og felleskostnader basert på våre funn. Vi håndterer koordineringen av alle involverte parter og leverer en detaljert due diligence-rapport. Rapporten gir en omfattende oversikt over tilstandsgrader i henhold til Norsk Standard NS 3424 (TG), inkludert identifisering av mangler (MA), vedlikeholdsetterslep (VE), fremtidige oppgaver (FO), og lovpålagte tiltak (LT).

Kontaktperson

Caspar Vinje Hagland

ESG- og transaksjonsansvarlig

Mobil

938 83 201

E-post

caspar.hagland@vaxaproperty.no

Forretningsområder

Teknisk Due Diligence

Team

Benjamin Craig

Teknisk DD Medarbeider

Christian Bordvik

Teknisk Eiendomsforvalter

Mats Mathisen

Teknisk Eiendomsforvalter

Transaksjonsrådgivning

En teknisk due diligence innebærer en systematisk og uavhengig gjennomgang av de tekniske aspektene ved en eiendom, som er kritiske for å fastslå dens verdi. Denne prosessen inkluderer en grundig evaluering av byggets viktigste tekniske elementer som konstruksjon, elektriske systemer, VVS(varme, ventilasjon og sanitær), miljøforhold, samt gjennomgang av byggesaker, internkontroll og annen obligatorisk dokumentasjon som gårdeieren må inneha.

Kjøp og salg av eiendom kan være kompleks, og krever derfor en tverrfaglig tilnærming samt en kommersiell forståelse. Det er svært fordelaktig å utføre en proaktiv vurdering av de tekniske installasjonene og bygningens tilstand for å kunne påvirke utfallet av en transaksjon på en positiv måte.

I løpet av due diligence-prosessen analyserer vi faktorer som kan ha innvirkning på fremtidige eier- og felleskostnader basert på våre funn. Vi håndterer koordineringen av alle involverte parter og leverer en detaljert due diligence-rapport. Rapporten gir en omfattende oversikt over tilstandsgrader i henhold til Norsk Standard NS 3424 (TG), inkludert identifisering av mangler (MA), vedlikeholdsetterslep (VE), fremtidige oppgaver (FO), og lovpålagte tiltak (LT).

Hovedområder

Teknisk due diligence fokuserer på å avdekke mangler, vedlikeholdsetterslep, fremtidige og lovpålagte oppgaver.

Dokumentasjon, internkontroll og miljø

Byggesak, brann, energi og miljø, internkontroll og øvrig FDV-dokumentasjon.

Tilstandsvurdering bygningsmessig og teknisk

Tilstandsvurdering av bygning, VVS, elektro og utomhus iht. NS3424.

Kostnadsoverslag tiltaks - og vedlikeholdsplan

Vurdering av kritikalitet, anbefalte tiltak og kostnadsoverslag.

Prosess

A. Datainnsamling, gjennomgang og strakstiltak >
 • Vurdere byggesaker ift. pliktig dokumentasjon på søknad og utførelse.
 • Vurdere branndokumentasjon ift. gårdeiers og leietakers offentligrettslige plikter samt utførelse av kontroll og vedlikehold ift. garanti / ivaretakelse av anlegg.
 • Vurdere energi- og miljøforhold høynivå ift. Energimerkeforskriften, forurensning, helseskadelige stoffer og andre helse- og miljøforhold i grunn og bygget.
 • Vurdere internkontroll ift. Internkontrollforskriften og god forvaltningspraksis.

B. Befaringer, tilstandsvurdering og vedlikeholdsplan >
 • Befaring av eiendommen for å vurdere tilstand utover dokumentasjonsforhold
 • Vurdere faktiske forhold mot godkjente/dokumenterte (stikkprøvekontroll)
 • Belyse øvrig forbedringspotensiale/mulighetsrom ifht. driften av Eiendommen

C. Rapport, rådgivning og bistand i forhandlingsmøter >
 • Utarbeidelse av rapport
 • Kundemøter for å gjennomgå rapport og avdekkede forhold
 • Deltakelse i forhandlingsmøter ved behov

Resultat og leveranse

Felles for våre due diligence gjennomganger er at det leveres en rapport der hovedområdene dokumentasjon, teknisk tilstand og tiltaks- og vedlikeholdsbehov er drøftet med utgangspunkt i følgende per funn:

• Kostnadsoverslag

• Verdsettelsesoverslag

• Mulighetsvurdering

• Risikovurdering

Rapporten gir eiendommens potensielle kjøper eller dagens eier et godt utgangspunkt for vurdering av videre tiltak eller strategi for eiendommen, enten det er i forbindelse med kjøp eller salg. Vi bistår samtidig hele due diligence prosessen med koordinering av involverte aktører og forestår avleverer av samlet due diligence rapport.

ESG

Vaxa Property har opparbeidet seg en solid kompetanse på feltet ESG, og har en rekke tjenester vi kan tilby for å gjøre ESG og bærekraft enklere for gårdeiere, leietakere og andre i eiendomsbransjen. Gjennom sterk faglig og diversifisert kompetanse ønsker vi å tilrettelegge for at våre kunder tar de mest bærekraftige (økonomisk, sosialt og miljø) beslutningene.

Hvorfor er ESG viktig?

Gjennom EUS taksonomi for bærekraftig finans begynner bærekraft i eiendomsbransjen å få sitt fotfeste. Dette både gjennom «gulrot» og«pisk». Blant godene finner vi grønne lån, potensielle økte leieinntekter og eiendomsverdier, samt bedret omdømme. Samtidig ilegges det strengere rapporteringsplikt, lånevilkår og krav fra leietakere.

Med et bredt spekter av sertifiseringsordninger og rammeverk kan feltet ofte virke uoversiktlig. Samtidig vil formålet være likt, og det er det grønne skiftet. For gårdeier innebærer dette å minimere risikoen for at eiendommen blir en såkalt «Stranded Asset» - eiendom som til slutt ikke vil være omsettelig i markedet.

Kontaktperson

Caspar Vinje Hagland

ESG- og transaksjonsansvarlig

Mobil

938 83 201

E-post

caspar.hagland@vaxaproperty.no

Forretningsområder

ESG

Team

Thale Stefansson

Energi- og miljørådgiver

Jenny Andersen

Porteføljeforvalter

ESG

Vaxa Property har opparbeidet seg en solid kompetanse på feltet ESG, og har en rekke tjenester vi kan tilby for å gjøre ESG og bærekraft enklere for gårdeiere, leietakere og andre i eiendomsbransjen. Gjennom sterk faglig og diversifisert kompetanse ønsker vi å tilrettelegge for at våre kunder tar de mest bærekraftige (økonomisk, sosialt og miljø) beslutningene.

Formål

Kartlegge, utvikle og optimalisere eksisterende bygningsmasse til å bli mer bærekraftig. Dette for å øke mulighetene for bedre renter, høyere leieinntekter og salgsverdi, samt minimere risiko for at eiendommen blir en "stranded asset".

Hvorfor er ESG viktig?

Gjennom EUS taksonomi for bærekraftig finans begynner bærekraft i eiendomsbransjen å få sitt fotfeste. Dette både gjennom «gulrot» og«pisk». Blant godene finner vi grønne lån, potensielle økte leieinntekter og eiendomsverdier, samt bedret omdømme. Samtidig ilegges det strengere rapporteringsplikt, lånevilkår og krav fra leietakere.

Med et bredt spekter av sertifiseringsordninger og rammeverk kan feltet ofte virke uoversiktlig. Samtidig vil formålet være likt, og det er det grønne skiftet. For gårdeier innebærer dette å minimere risikoen for at eiendommen blir en såkalt «Stranded Asset» - eiendom som til slutt ikke vil være omsettelig i markedet.

Hovedområder

ESG  Mulighetsstudie

For å minimere den økonomiske risikoen for å gjennomføre ESG-relaterte tiltak på eiendommen utarbeider Vaxa Property et mulighetsstudie for å avklare sertifiseringskarakter og eventuelle tiltak som bør gjennomføres for å øke BREEAM-karakteren til eiendommen.

BREEAM In-use sertifisering

Vaxa bistår kunder med BREEAM In-use sertifisering av eiendommen.

ESG-rådgivning

Vaxa Property har opparbeidet seg gode kundeforbindelser med sentrale aktører i markedet og kan operere som prosjektleder på grønne og bærekraftige tiltak på eiendommen.

ESG

A. ESG Mulighetsstudie >

Mulighetsstudiet gjennomføres for å:

 • Avklare eksisterende forhold, forutsetninger, muligheter og behov på eiendommen.
 • Avdekke og prise lavthengende og høythengende tiltak på eiendommen som kan benyttes for å øke eiendommens ytelse.
 • Vurdere før transaksjon hvorvidt bygget har et potensiale for å bli mer bærekraftig.
B. BREEAM In-use >

Gjennom mulighetsstudiet har Vaxa avdekket og priset lavthengende og høythengende tiltak på eiendommen som kan benyttes for å øke eiendommens ytelse og karakter i forbindelse med BREEAM-sertifisering. Vaxa kan videre, sammen med tredjepartsrevisor, sertifisere bygningsmassen. Dette innebærer arbeidet med å fremskaffe dokumentasjon som kreves i en slik sertifisering. Vaxa kan også holde i resertifisering (som må gjennomføres vært tredje år). I løpet av denne tiden kan vi også gjennomføre andre tiltak fra mulighetsstudiet på vegne av kunde for å forbedre denne karakteren.

C. ESG-rådgivning >

Tiltak som positivt påvirker eiendommens forbruk, forurensning og miljøpåvirkning blir viktigere med tiden fremover. For kunder som ønsker bistand i forbindelse med prosjekter eller forvaltning vil vår kompetanse være sentral. Dette kan være etablering av solcelleanlegg, energibrønner og andre bærekraftige tiltak.

Resultat og leveranse

Optimalisere eksiterende eiendomsmasse til å bli mer bærekraftig og egnet for det grønne skiftet. Dette med fokus på sertifiseringsordningen BREEAM In-use og andre tiltak som kan gi økonomisk gevinst i form av energibesparelser, økte leieinntekter og eiendomsverdier.

Økonomi og Regnskap

Vaxa Property representerer sammen med søsterselskapet Vaxa Økonomi en kompetent og effektiv forvaltningsløsning for våre kunder. Vaxa Property leverer komplette forvaltningstjenester og Vaxa Økonomi som et autorisert regnskapsførerselskap kompletterer forvaltningen. Vaxa Økonomi er et selvstendig autorisert regnskapsbyrå som leverer tjenester innen regnskap, lønn, administrasjon, årsoppgjør mm. Se www.vaxaokonomi.no for mer informasjon.

Kontaktperson

Marius Wågelsby

Økonomisjef

Mobil

905 85 320

E-post

marius.wagelsby@vaxaokonomi.no

Forretningsområder

Økonomi og Regnskap

Team

Charlotte Nielsen

Autorisert regnskapsfører

Caroline Olsson

Regnskapsmedarbeider

Patrick Loo Tee

Autorisert regnskapsfører

Økonomi og Regnskap

Vaxa Property representerer sammen med søsterselskapet Vaxa Økonomi en kompetent og effektiv forvaltningsløsning for våre kunder. Vaxa Property leverer komplette forvaltningstjenester og Vaxa Økonomi som et autorisert regnskapsførerselskap kompletterer forvaltningen.

Formål

Besørge at selskapet overholder dets rapporteringsplikter mot det offentlige og øvrige formalia.

Vaxa Økonomi er et selvstendig autorisert regnskapsbyrå som leverer tjenester innen regnskap, lønn, administrasjon, årsoppgjør mm. Se www.vaxaokonomi.no for mer informasjon.

Hovedområder

Regnskap

Løpende regnskapsførsel, avstemming, mva, årsregnskap og ligningsskjemaer mm.

Lønn

Lønnsbehandling, A-melding, feriepenger, refusjoner fra NAV mm.

Rådgivning

Økonomistyring og økonomisk rådgivning.

Økonomi og regnskap

A. Regnskap >
 • Løpende bokføre inngående fakturaer og innbetalinger/utbetalinger
 • Løsning for utfakturering og bistand med innkreving av fordringer
 • Til enhver tid avstemt og ajourført regnskap
 • Utarbeide og sende inn mva.-meldinger
 • Utarbeide og sende inn aksjonærregisteroppgave, årsregnskap og ligningsskjemaer i forbindelse med årsavslutning

B. Lønn >
 • Lønnskjøring og tilrettelegging av gode lønnsrutiner for selskapet
 • Månedlig innrapportering til det offentlige gjennom A-meldingen
 • Full kontroll på arbeidsgiveragift, skattetrekk og påløpte kostander
 • Bistå med utfylling og innsending av skjemaer til NAV i forbindelse med sykepenger og refusjoner etc.

C. Rådgivning >
 • Regnskapsopprydding
 • Gjennomgang av selskapets interne rutiner
 • Effektivisering av økonomiprosesser for å kunne utnytte postensialet i regnskapstallene som styrings- og beslutnigsverktøy
 • Bistand med budsjettering og løpende oppfølging/sammenligning mot virkelige tall.

Resultat og leveranse

Vaxa Økonomi sørger for at selskapet til enhver tid oppfyller dets forpliktelser mot det offentlige og leveres i form av håndtering av formelle og administrative oppgaver:

 • Alltid oppdaterte regnskapstall
 • Skybasert regnskap - tilgjengelig til enhver tid
 • Full kontroll på lønnsområdet og ansatte
 • Årsavslutning

Vaxa Økonomi gir selskapet og daglig leder en enklere hverdag og bedre styringsverktøy for kontroll og beslutninger.

Tjenester

Vår filosofi går ut på å være en langsiktig partner for våre kunder. Vi er derfor rigget for å være en naturlig bidragsyter i alle deler av en eiendoms livssyklus, både for eier og leietaker. Les mer om de enkelte tjenestene nedenfor.

 • Tjenester

 • Vår filosofi går ut på å være en langsiktig partner for våre kunder. Vi er derfor rigget for å være en naturlig bidragsyter i alle deler av en eiendoms livssyklus, både for eier og leietaker. Les mer om de enkelte tjenestene nedenfor.

Økonomi og Regnskap

Les mer

Verdivurdering

Les mer

Brannvernledelse

Les mer

Forretningsførsel

Les mer

Prosjektledelse

Les mer

Forvaltning

Les mer

Transaksjonsrådgivning

Les mer

Markedsområder

Vaxa har sitt navn fra gammelnorsk hvor vaxa betyr å vokse. For oss handler vår rolle om å styrke og trygge vekst i de prosjekter vi er involvert med. Vår kompetanse er forankret og sydd sammen i avanserte modeller for å effektivisere analyser, finansiell tilrettelegging og forvaltning av næringseiendom. Med dyptgående analyser og tverrfaglig samarbeid med andre aktører optimerer vi eiers formuesforvaltning innen eiendom.