Forretningsområder

Våre forretningsområder

Vi tilbyr en komplett eiendomsforvaltningsløsning gjennom våre spesialiserte tjenester innen transaksjonsrådgivning, teknisk due diligence, ESG-kompetanse og økonomisk forvaltning. Fra grundig gjennomgang av eiendomstransaksjoner til bærekraftig forvaltning og administrasjon av eiendommer, er vi din pålitelige partner gjennom hele eiendomssyklusen.

Oppdag våre forretningsområder og hvordan vi kan hjelpe deg med å maksimere verdien av dine eiendomsinvesteringer. Klikk deg videre for å lære mer om våre spesialiserte tjenester og hvordan vi kan skape verdi for din eiendomsportefølje.

Prosjektledelse

Hos Vaxa gjør vi det enklere å være byggherre. Vår rolle er å bistå byggherrer med prosjektledelse i eiendommer under vår forvaltning. Ved å være en aktiv partner fra start til slutt i et prosjekt, skaper Vaxa et samspill som sikrer effektive og vellykkede prosjekter både for byggherre og gårdeier. Vår inngående kjennskap til bygget gir oss evnen til å tilby verdifull innsikt og styrke prosjektets kvalitet.

Les mer om prosjektledelse her

Forvaltning

Forvaltning eller administrasjon av en eiendom hos Vaxa innebærer å sikre at alt fungerer optimalt, både økonomisk og praktisk. Dette betyr å håndtere daglig drift på en måte som øker eiendommens verdi over tid, samtidig som det følges lover og regler. Som en del av vårt tjenestespekter, tilbyr Vaxa omfattende rådgivning innen eiendomsforvaltning, støttet av vår kunnskap og forbindelser innen eiendomsbransjen, som legger grunnlaget for proaktiv forvaltning.

Les mer om forvaltning her

Transaksjonsrådgivning

En teknisk due diligence innebærer en systematisk og uavhengig gjennomgang av de tekniske aspektene ved en eiendom, som er kritiske for å fastslå dens verdi. Denne prosessen inkluderer en grundig evaluering av byggets viktigste tekniske elementer som konstruksjon, elektriske systemer, VVS (varme, ventilasjon og sanitær), miljøforhold, samt gjennomgang av byggesaker, internkontroll og annen obligatorisk dokumentasjon som gårdeieren må inneha.

Les mer om transaksjonsrådgivning her

ESG

Vaxa Property har opparbeidet seg en solid kompetanse på feltet ESG, og har en rekke tjenester vi kan tilby for å gjøre ESG og bærekraft enklere for gårdeiere, leietakere og andre i eiendomsbransjen. Gjennom sterk faglig og diversifisert kompetanse ønsker vi å tilrettelegge for at våre kunder tar de mest bærekraftige (økonomisk, sosialt og miljø) beslutningene.

Les mer om ESG her

Økonomi og Regnskap

Vaxa Property representerer sammen med søsterselskapet Vaxa Økonomi en kompetent og effektiv forvaltningsløsning for våre kunder. Vaxa Property leverer komplette forvaltningstjenester og Vaxa Økonomi som et autorisert regnskapsførerselskap kompletterer forvaltningen.

Les mer om økonomi her

Forretningsområder

Prosjektledelse

Forvaltning

Transaksjonsrådgivning

ESG

Økonomi og Regnskap

Prosjektledelse

Hos Vaxa gjør vi det enklere å være byggherre. Vår rolle er å bistå byggherrer med prosjektledelse i eiendommer under vår forvaltning. Ved å være en aktiv partner fra start til slutt i et prosjekt, skaper Vaxa et samspill som sikrer effektive og vellykkede prosjekter både for byggherre og gårdeier. Vår inngående kjennskap til bygget gir oss evnen til å tilby verdifull innsikt og styrke prosjektets kvalitet.

Vårt hovedmål er å skape trygghet rundt beslutningstaking, sikre en god prosjektgjennomføring og effektiv måloppnåelse som skaper reell verdi for våre kunder. Vi tror på tverrfaglig samarbeid med bransjens beste aktører for å utvikle de mest attraktive og lønnsomme eiendomsprosjektene. Nøye valg av løsninger og strategier er avgjørende for et prosjekts suksess, og dette danner grunnlaget for fornøyde leietakere, bærekraftig utvikling og solid avkastning.

Med stadig økende kompleksitet i bygg og eiendom både teknisk og digitalt, besitter Vaxa nødvendig kompetanse og et omfattende nettverk av rådgivere og utførende. Dette nettverket er essensielt for å sikrede mest hensiktsmessige løsningene for hver unike eiendom. Vår erfaring strekker seg til prosjekteringsledelse og prosjektledelse for utførelse av høykvalitetsprosjekter med strenge krav til tekniske standarder og kvaliteter.

Kontaktperson

Espen Klein

Prosjektleder

Mobil

934 06 404

E-post

espen.klein@vaxaproperty.no

Forretningsområder

Prosjektledelse

Team

Edvard Leisterud Olsen

Prosjektingeniør

Magnus Gravdal

Prosjektleder

Marina Asbah

Prosjektingeniør

Markedsområder

Vaxa har sitt navn fra gammelnorsk hvor vaxa betyr å vokse. For oss handler vår rolle om å styrke og trygge vekst i de prosjekter vi er involvert med. Vår kompetanse er forankret og sydd sammen i avanserte modeller for å effektivisere analyser, finansiell tilrettelegging og forvaltning av næringseiendom. Med dyptgående analyser og tverrfaglig samarbeid med andre aktører optimerer vi eiers formuesforvaltning innen eiendom.

No items found.

Forvaltning

Forvaltning eller administrasjon av en eiendom hos Vaxa innebærer å sikre at alt fungerer optimalt, både økonomisk og praktisk. Dette betyr å håndtere daglig drift på en måte som øker eiendommens verdi over tid,  samtidig som det følges lover og regler. Som en del av vårt tjenestespekter, tilbyr Vaxa omfattende rådgivning innen eiendomsforvaltning, støttet av vår kunnskap og forbindelser innen eiendomsbransjen, som legger grunnlaget for proaktiv forvaltning.

‍Vaxa Property, i samarbeid med vårt søsterselskap VaxaØkonomi, tilbyr en kompetent og effektiv forvaltningsløsning. Mens VaxaProperty leverer fullskala forvaltningstjenester, kompletterer Vaxa Økonomi,som en autorisert regnskapsfører, disse tjenestene. I tillegg tilbyr Vaxagjennom sitt driftsselskap Vaxa Drift, administrasjon av felleskostnader, hvorVaxa Drift fungerer som innkjøper av felleskostnader og håndtererfelleskostnadsbudsjettet direkte mot leietakerne.

For å heve standarden på våre forvaltningstjenester og styrke kommunikasjonen med leietakere, har vi implementert bruk av Propely, et brukervennlig app-basert FDV-system (Forvaltning, Drift og Vedlikehold). Vår tilnærming til eiendomsforvaltning innebærer en helhetlig integrering av alle relevante interessenter og data, for å effektivisere informasjonsflyten som. ofte kan være fragmentert. Ved å bruke Propely, sikrer vi en sømløs kommunikasjon og nyhetsdeling, en innebygd chatfunksjon for raskere samhandling, samt løpende oppdatering og oppfølging av avvik og leietakerforhold. Dette styrker tilliten og bygger et solid grunnlag for et langvarig samarbeid med leietakere. Som din partner tilbyr Vaxa en plattform som bidrar til optimal drift og strategiske beslutninger, støttet av et helhetlig informasjonsgrunnlag.

Kontaktperson

André da Luz Goncalves

Administrativ leder og Eiendomsforvalter

Mobil

938 56 590

E-post

andre.goncalves@vaxaproperty.no

Forretningsområder

Forvaltning

Team

Herman Haug

Eiendomsmedarbeider

Alexander Thorvaldsen

Eiendomsforvalter

Vegard Godtfredsen

Backoffice koordinator

Marita Sørlie

Eiendomsforvalter

Jenny Andersen

Porteføljeforvalter

Susann Dehli-Navestad

Lead Portfolio Manager

Christian Bordvik

Teknisk Eiendomsforvalter

Mats Mathisen

Teknisk Eiendomsforvalter

No items found.

Transaksjonsrådgivning

En teknisk due diligence innebærer en systematisk og uavhengig gjennomgang av de tekniske aspektene ved en eiendom, som er kritiske for å fastslå dens verdi. Denne prosessen inkluderer en grundig evaluering av byggets viktigste tekniske elementer som konstruksjon, elektriske systemer, VVS(varme, ventilasjon og sanitær), miljøforhold, samt gjennomgang av byggesaker, internkontroll og annen obligatorisk dokumentasjon som gårdeieren må inneha.

‍Kjøp og salg av eiendom kan være kompleks, og krever derfren tverrfaglig tilnærming samt en kommersiell forståelse. Det er sværtfordelaktig å utføre en proaktiv vurdering av de tekniske installasjonene ogbygningens tilstand for å kunne påvirke utfallet av en transaksjon på enpositiv måte.

I løpet av due diligence-prosessen analyserer vi faktorer som kan ha innvirkning på fremtidige eier- og felleskostnader basert på våre funn. Vi håndterer koordineringen av alle involverte parter og leverer en detaljert due diligence-rapport. Rapporten gir en omfattende oversikt over tilstandsgrader i henhold til Norsk Standard NS 3424 (TG), inkludert identifisering av mangler (MA), vedlikeholdsetterslep (VE), fremtidige oppgaver (FO), og lovpålagte tiltak (LT).

Kontaktperson

Caspar Vinje Hagland

ESG- og transaksjonsansvarlig

Mobil

938 83 201

E-post

caspar.hagland@vaxaproperty.no

Forretningsområder

Teknisk Due Diligence

Team

Benjamin Craig

Teknisk DD Medarbeider

Christian Bordvik

Teknisk Eiendomsforvalter

Mats Mathisen

Teknisk Eiendomsforvalter

No items found.

ESG

Vaxa Property har opparbeidet seg en solid kompetanse på feltet ESG, og har en rekke tjenester vi kan tilby for å gjøre ESG og bærekraft enklere for gårdeiere, leietakere og andre i eiendomsbransjen. Gjennom sterk faglig og diversifisert kompetanse ønsker vi å tilrettelegge for at våre kunder tar de mest bærekraftige (økonomisk, sosialt og miljø) beslutningene.

Hvorfor er ESG viktig?

Gjennom EUS taksonomi for bærekraftig finans begynner bærekraft i eiendomsbransjen å få sitt fotfeste. Dette både gjennom «gulrot» og«pisk». Blant godene finner vi grønne lån, potensielle økte leieinntekter og eiendomsverdier, samt bedret omdømme. Samtidig ilegges det strengere rapporteringsplikt, lånevilkår og krav fra leietakere.

Med et bredt spekter av sertifiseringsordninger og rammeverk kan feltet ofte virke uoversiktlig. Samtidig vil formålet være likt, og det er det grønne skiftet. For gårdeier innebærer dette å minimere risikoen for at eiendommen blir en såkalt «Stranded Asset» - eiendom som til slutt ikke vil være omsettelig i markedet.

Kontaktperson

Caspar Vinje Hagland

ESG- og transaksjonsansvarlig

Mobil

938 83 201

E-post

caspar.hagland@vaxaproperty.no

Forretningsområder

ESG

Team

Thale Stefansson

Energi- og miljørådgiver

Jenny Andersen

Porteføljeforvalter

No items found.

Økonomi og Regnskap

Vaxa Property representerer sammen med søsterselskapet Vaxa Økonomi en kompetent og effektiv forvaltningsløsning for våre kunder. Vaxa Property leverer komplette forvaltningstjenester og Vaxa Økonomi som et autorisert regnskapsførerselskap kompletterer forvaltningen. Vaxa Økonomi er et selvstendig autorisert regnskapsbyrå som leverer tjenester innen regnskap, lønn, administrasjon, årsoppgjør mm. Se www.vaxaokonomi.no for mer informasjon.

Kontaktperson

Marius Wågelsby

Økonomisjef

Mobil

905 85 320

E-post

marius.wagelsby@vaxaokonomi.no

Forretningsområder

Økonomi og Regnskap

Team

Charlotte Nielsen

Autorisert regnskapsfører

Caroline Olsson

Regnskapsmedarbeider

Patrick Loo Tee

Autorisert regnskapsfører

No items found.

Tjenester

Vår filosofi går ut på å være en langsiktig partner for våre kunder. Vi er derfor rigget for å være en naturlig bidragsyter i alle deler av en eiendoms livssyklus, både for eier og leietaker. Les mer om de enkelte tjenestene nedenfor.

  • Tjenester

  • Vår filosofi går ut på å være en langsiktig partner for våre kunder. Vi er derfor rigget for å være en naturlig bidragsyter i alle deler av en eiendoms livssyklus, både for eier og leietaker. Les mer om de enkelte tjenestene nedenfor.

No items found.

Markedsområder

Vaxa har sitt navn fra gammelnorsk hvor vaxa betyr å vokse. For oss handler vår rolle om å styrke og trygge vekst i de prosjekter vi er involvert med. Vår kompetanse er forankret og sydd sammen i avanserte modeller for å effektivisere analyser, finansiell tilrettelegging og forvaltning av næringseiendom. Med dyptgående analyser og tverrfaglig samarbeid med andre aktører optimerer vi eiers formuesforvaltning innen eiendom.