Linnesstranda 2, Lier

Linnesstranda 2 er et produksjonslokalet på Lierstranda med kort avstand til Drammen sentrum og av-/påkjøring E18. VAXA Property overtok forvaltningen av eiendommen fra 01.06.2021. 

Eiendommen ble senest oppgradert med nytt tilbygg i 2015. 

VAXA Property leverer økonomisk, administrativ og teknisk forvaltning av eiendommen. 

Informasjon

Type eiendom: Produksjon/kontor

Antall kvm: 11.562

Antall leietakere: 2