OM OSS

OM OSS

Vaxa er et uavhengig rådgivingsselskap innen eiendom. Selskapet ble stiftet i 2014 og er deleid av Clarksons. Med bred og god erfaring innen utvikling, transaksjoner, drift og forvaltning er vi en sterk ressurs innenfor alle aspekter i eiendomsfaget.

 

Teamet kommer fra variert bakgrunn med solid kompetanse innen eiendom, bygg og anlegg og finans. Med et bredt nettverk av rådgivere og utførende aktører representerer vi en unik partner for våre kunder innen eiendom. Siden oppstarten i 2014 har vi hatt et sterkt fokus på utvikling av organisasjon, systemer og faglig utvikling. Dette har gitt VAXA en solid base for stor vekst i kommende år.

 

I løpet 2019 og 2020 overtok Vaxa ca. 125.000 kvm eiendom under forvaltning og vi vil fortsette denne veksten i årene som kommer. Fremover skal vi vokse organisatorisk og ha sterkt fokus på utviklingen av et av norges beste eiendomsteam.

 

Selskapet består av tre selskaper;

  • Vaxa Property AS - rådgivnings- og forvaltningsselskap
  • Vaxa Drift AS - driftsselskap for våre eiendommer
  • Vaxa Økonomi AS - autorisert regnskapsbyrå

 

Våre forretningsområder

Forvaltning og drift

Vi er en hands-on forvalter med tverrfaglig kompetanse og egetutviklet forvaltningsverktøy.

 

Utvikling

Med bakgrunn fra forvaltning, bygg og anlegg, er alltid de praktiske mulighetene og utfordringene ivaretatt i våre analyser og løsninger.

 

Transaksjoner

Med god erfaring fra rådgivning ved kjøp og salg, bidrar vi med effektive og verdiskapende strategier i eiendomstransaksjoner.

 

Eiendomsfinans

Vi har sterk kompetanse innen eiendomsfinans. Våre modeller og rammeverk gir unikt innblikk i en eiendoms kapitalstruktur.

 

Lokalmarked
Geografisk operer vi på Østlandet, primært i Oslo og Viken

 

Kundehistorikk
Med prosjekter innnen Forvaltning og drift, Utvikling, Transaksjoner og Eiendomsfinans har Vaxa utført oppdrag for kunder med samlet eiendomsverdier for ca. NOK 30 mrd.

En langsiktig partner med verdiskapning i fokus

Eiendom er en sentral del av et samfunns økonomi og representerer betydelige formuesverdier. Riktig utvikling, forvaltning og finansiering er essensielle faktorer for å bevare og bygge disse verdiene. En eiendoms verdi vil i stor grad avhenge av de rådende makroomgivelser i tillegg til den merverdien en eier og forvalter kan tilføre gjennom riktige strategier driftsmessig, finansielt og gjennom god oppfølging av leietakere.

 

For oss i VAXA er det viktig å se det totale bildet av en eiendom, fra mikronivå til makronivå. Vår største ressurs er å effektivt levere gode vurderinger og løsninger som gir verdiskapende eiendommer.

Kompetanse og fleksibilitet

– vi skal alltid ha høy tverrfaglig kompetanse og være fleksible slik at vi alltid kan tilpasse våre strategier og løsninger til et eiendomsmarked i stadig endring.

Geografisk tilhørighet

– vi skal kjenne våre markeder svært godt og dermed alltid kunne tilby relevante løsninger for den aktuelle eiendommen, tilpasset utviklingen i dens miljø og nærområde.

Langsiktighet og relasjon

– verdier i eiendom skapes over tid og må forvaltes på en god måte, vi legger stor vekt på å utvikle gode og langsiktige relasjoner med våre kunder og samarbeidspartnere.