Vaxa styrker teamet innen elektro og VVS

01. april 2022
Christian Bordvik og Mats Mathisen skal styrke teamet innenfor elektro og VVS i Vaxa Property

Christian og Mats kommer fra hhv. Lefdal Elektro og Bryn Byggklima og er ansatt som tekniske eiendomsforvaltere. I sine tidligere stillinger har de utført oppgaver innen service, prosjektledelse og internkontroll innen sine respektive fag. Med disse ansettelsene styrker vi den interne fagkompetansen betraktelig som gjør at vi kan gi bedre faglige råd til våre kunder gjennom hele livssyklusen til eiendommen fra due diligence, gjennom forvaltning og under utvikling.

 

Vi ønsker Christian og Mats velkommen som en del av teamet i Vaxa.