Vaxa styrker teamet innenfor teknisk DD

10. juni 2021
Vaxa Property henter Henrik Skoglund fra Sweco.

Teknisk due diligence av næringseiendom er et forretningsområde i vekst for Vaxa og består av både tilstandsvurdering av eiendom og rådgivning rundt hva dagens tilstand og forutsetninger betyr fremover for kjøper. Vaxa Property henter Henrik Skoglund fra Sweco. Henrik kommer fra stillingen som prosjekt- og byggeleder i Sweco og vil ha fagansvaret for teknisk DD i Vaxa Property. Henrik er utdannet byggingeniør og har tidligere jobbet ved Forsvarsbygg.

 

Vi ønsker Henrik velkommen som en del av teamet!