OM OSS

MILJØ OG SAMFUNN

VAXA har et stort fokus på å bidra til at eiendommer vi forvalter har et grønt og miljømessig riktig fokus.

 

Miljø

Sammen har vi ansvar for å ta vare på miljøet og våre omgivelser. For VAXA betyr dette å utføre alle deler av vår virksomhet på en så bærekraftig måte som mulig. Et energieffektivt bygg er et økonomisk bygg. I alle våre eiendommer tilstreber vi å implementere tiltak som skal redusere eiendommens negative miljøpåvirkning og samtidig er lønnsomme for eiendomsbesitter.

 

Konkret vil dette for eksempel være:

  • Energieffektivisering
  • Kildesortering
  • Informere leietakere i våre bygg om enkle miljøtiltak de kan gjøre
  • Legge til rette for bruk av miljøvennlig transport til eiendommene

Samfunn

Som rådgiver og forvalter av store verdier er det vår oppgave å besørge at formuesmassen eiendom forvaltes på en god måte. Med dette mener vi at vår rådgivning og forvaltning skal bidra til bærekraftig verdiskapning, redusere risikoen i den investerte kapitalen og skape eiendommer der ansatte trives på jobb og bedrifter utvikles.