Økonomi og Regnskap

Vaxa Property representerer sammen med søsterselskapet Vaxa Økonomi en kompetent og effektiv forvaltningsløsning for våre kunder. Vaxa Property leverer komplette forvaltningstjenester og Vaxa Økonomi som et autorisert regnskapsførerselskap kompletterer forvaltningen.

Formål

Besørge at selskapet overholder dets rapporteringsplikter mot det offentlige og øvrige formalia.

Vaxa Økonomi er et selvstendig autorisert regnskapsbyrå som leverer tjenester innen regnskap, lønn, administrasjon, årsoppgjør mm. Se www.vaxaokonomi.no for mer informasjon.

Hovedområder

Regnskap

Løpende regnskapsførsel, avstemming, mva, årsregnskap og ligningsskjemaer mm.

Lønn

Lønnsbehandling, A-melding, feriepenger, refusjoner fra NAV mm.

Rådgivning

Økonomistyring og økonomisk rådgivning.

Økonomi og regnskap

A. Regnskap >
 • Løpende bokføre inngående fakturaer og innbetalinger/utbetalinger
 • Løsning for utfakturering og bistand med innkreving av fordringer
 • Til enhver tid avstemt og ajourført regnskap
 • Utarbeide og sende inn mva.-meldinger
 • Utarbeide og sende inn aksjonærregisteroppgave, årsregnskap og ligningsskjemaer i forbindelse med årsavslutning

B. Lønn >
 • Lønnskjøring og tilrettelegging av gode lønnsrutiner for selskapet
 • Månedlig innrapportering til det offentlige gjennom A-meldingen
 • Full kontroll på arbeidsgiveragift, skattetrekk og påløpte kostander
 • Bistå med utfylling og innsending av skjemaer til NAV i forbindelse med sykepenger og refusjoner etc.

C. Rådgivning >
 • Regnskapsopprydding
 • Gjennomgang av selskapets interne rutiner
 • Effektivisering av økonomiprosesser for å kunne utnytte postensialet i regnskapstallene som styrings- og beslutnigsverktøy
 • Bistand med budsjettering og løpende oppfølging/sammenligning mot virkelige tall.

Resultat og leveranse

Vaxa Økonomi sørger for at selskapet til enhver tid oppfyller dets forpliktelser mot det offentlige og leveres i form av håndtering av formelle og administrative oppgaver:

 • Alltid oppdaterte regnskapstall
 • Skybasert regnskap - tilgjengelig til enhver tid
 • Full kontroll på lønnsområdet og ansatte
 • Årsavslutning

Vaxa Økonomi gir selskapet og daglig leder en enklere hverdag og bedre styringsverktøy for kontroll og beslutninger.

Komplett partner innen eiendom

Se våre tjenester
Informasjon til leietakere