Grønvold Gård, Oslo

Grønvold Gård/Grenseveien 95 er en eiendom med sentral beliggenhet på Helsfyr i Oslo. VAXA Property overtok forvaltningen av eiendommen fra 01.05.2021.

Eiendommen ble i 2020/2021 konvertert fra kontor til undervisningsbygg. 

VAXA Property leverer økonomisk, administrativ og teknisk forvaltning av eiendommen. 

Informasjon

Type eiendom: Undervisningsbygg

Antall kvm: 10.636

Antall leietakere: 1