Forvaltning

Forvaltning

Forvaltning eller administrasjon av en eiendom hos Vaxa innebærer å sikre at alt fungerer optimalt, både økonomisk og praktisk. Dette betyr å håndtere daglig drift på en måte som øker eiendommens verdi over tid,  samtidig som det følges lover og regler. Som en del av vårt tjenestespekter, tilbyr Vaxa omfattende rådgivning innen eiendomsforvaltning, støttet av vår kunnskap og forbindelser innen eiendomsbransjen, som legger grunnlaget for proaktiv forvaltning.

‍Vaxa Property, i samarbeid med vårt søsterselskap VaxaØkonomi, tilbyr en kompetent og effektiv forvaltningsløsning. Mens VaxaProperty leverer fullskala forvaltningstjenester, kompletterer Vaxa Økonomi,som en autorisert regnskapsfører, disse tjenestene. I tillegg tilbyr Vaxagjennom sitt driftsselskap Vaxa Drift, administrasjon av felleskostnadersom innkjøper av felleskostnader og håndtererfelleskostnadsbudsjettet direkte mot leietakerne.

For å heve standarden på våre forvaltningstjenester og styrke kommunikasjonen med leietakere, har vi implementert bruk av Propely, et brukervennlig app-basert FDV-system (Forvaltning, Drift og Vedlikehold). Vår tilnærming til eiendomsforvaltning innebærer en helhetlig integrering av alle relevante interessenter og data, for å effektivisere informasjonsflyten som ofte kan være fragmentert. Ved å bruke Propely, sikrer vi en sømløs kommunikasjon og nyhets deling, en innebygd chat funksjon for raskere samhandling, samt løpende oppdatering og oppfølging av avvik og leietaker forhold. Dette styrker tilliten og bygger et solid grunnlag for et langvarig samarbeid med leietakere. Som din partner tilbyr Vaxa en plattform som bidrar til optimal drift og strategiske beslutninger, støttet av et helhetlig informasjonsgrunnlag.

Kontaktperson

Caspar Vinje Hagland

ESG- og transaksjonsansvarlig

Mobil

938 83 201

E-post

caspar.hagland@vaxaproperty.no

Forretningsområder

Forvaltning

Team

Herman Haug

Eiendomsmedarbeider

Alexander Thorvaldsen

Eiendomsforvalter

Vegard Godtfredsen

Backoffice koordinator

Marita Sørlie

Eiendomsforvalter

Jenny Andersen

Porteføljeforvalter

Susann Dehli-Navestad

Lead Portfolio Manager

Christian Bordvik

Teknisk Eiendomsforvalter

Mats Mathisen

Teknisk Eiendomsforvalter

No items found.

Aktuelle tjenester