Prosjektledelse

Prosjektledelse

Hos Vaxa gjør vi det enklere å være byggherre. Vår rolle er å bistå byggherrer med prosjektledelse i eiendommer under vår forvaltning. Ved å være en aktiv partner fra start til slutt i et prosjekt, skaper Vaxa et samspill som sikrer effektive og vellykkede prosjekter både for byggherre og gårdeier. Vår inngående kjennskap til bygget gir oss evnen til å tilby verdifull innsikt og styrke prosjektets kvalitet.

Vårt hovedmål er å skape trygghet rundt beslutningstaking, sikre en god prosjektgjennomføring og effektiv måloppnåelse som skaper reell verdi for våre kunder. Vi tror på tverrfaglig samarbeid med bransjens beste aktører for å utvikle de mest attraktive og lønnsomme eiendomsprosjektene. Nøye valg av løsninger og strategier er avgjørende for et prosjekts suksess, og dette danner grunnlaget for fornøyde leietakere, bærekraftig utvikling og solid avkastning.

Med stadig økende kompleksitet i bygg og eiendom både teknisk og digitalt, besitter Vaxa nødvendig kompetanse og et omfattende nettverk av rådgivere og utførende. Dette nettverket er essensielt for å sikrede mest hensiktsmessige løsningene for hver unike eiendom. Vår erfaring strekker seg til prosjekteringsledelse og prosjektledelse for utførelse av høykvalitetsprosjekter med strenge krav til tekniske standarder og kvaliteter.

Kontaktperson

Espen Klein

Prosjektleder

Mobil

934 06 404

E-post

espen.klein@vaxaproperty.no

Forretningsområder

Prosjektledelse

Team

Edvard Leisterud Olsen

Prosjektingeniør

Magnus Gravdal

Prosjektleder

Marina Asbah

Prosjektingeniør

Markedsområder

Vaxa har sitt navn fra gammelnorsk hvor vaxa betyr å vokse. For oss handler vår rolle om å styrke og trygge vekst i de prosjekter vi er involvert med. Vår kompetanse er forankret og sydd sammen i avanserte modeller for å effektivisere analyser, finansiell tilrettelegging og forvaltning av næringseiendom. Med dyptgående analyser og tverrfaglig samarbeid med andre aktører optimerer vi eiers formuesforvaltning innen eiendom.

No items found.

Aktuelle tjenester