Transaksjonsrådgivning

Transaksjonsrådgivning

En teknisk due diligence innebærer en systematisk og uavhengig gjennomgang av de tekniske aspektene ved en eiendom, som er kritiske for å fastslå dens verdi. Denne prosessen inkluderer en grundig evaluering av byggets viktigste tekniske elementer som konstruksjon, elektriske systemer, VVS (varme, ventilasjon og sanitær), miljøforhold, samt gjennomgang av byggesaker, internkontroll og annen obligatorisk dokumentasjon som gårdeieren må inneha.

‍Kjøp og salg av eiendom kan være kompleks, og krever faglig tilnærming samt en kommersiell forståelse. Det er sværtfordelaktig å utføre en proaktiv vurdering av de tekniske installasjonene ogbygningens tilstand for å kunne påvirke utfallet av en transaksjon på enpositiv måte.

I løpet av due diligence-prosessen analyserer vi faktorer som kan ha innvirkning på fremtidige eier- og felleskostnader basert på våre funn. Vi håndterer koordineringen av alle involverte parter og leverer en detaljert due diligence-rapport. Rapporten gir en omfattende oversikt over tilstands grader i henhold til Norsk Standard NS 3424 (TG), inkludert identifisering av mangler (MA), vedlikeholdsetterslep (VE), fremtidige oppgaver (FO), og lovpålagte tiltak (LT).

Kontaktperson

Caspar Vinje Hagland

ESG- og transaksjonsansvarlig

Mobil

938 83 201

E-post

caspar.hagland@vaxaproperty.no

Forretningsområder

Teknisk Due Diligence

Team

Benjamin Craig

Teknisk DD Medarbeider

Christian Bordvik

Teknisk Eiendomsforvalter

Mats Mathisen

Teknisk Eiendomsforvalter

No items found.

Aktuelle tjenester