Billingstadsletta 19 – vår nye adresse

27. oktober 2018
VAXA Property har flyttet, vår nye adresse er Billingstadsletta 19, 1396 Billingstad. Vi har her samlokalisert oss med et eiendomsmiljø for å utnytte synergier og utvikle kompetanse på tvers. Billingstad er også en strategisk god beliggenhet med tanke på å imøtekomme en geografisk voksende kundemasse.