Rehabiliteringsprosjekt Philip Pedersens vei 20

30. august 2021
Rehabiliteringsprosjekt Philip Pedersens vei 20

Etter overtakelse til Clarksons Platou Real Estate Investment Management i 2019 har Vaxa Property vært rådgiver med byggherre for kravspesifikasjon og sittet i prosjektet som byggherrens prosjektleder for rehabiliteringsprosjektet på Philip Pedersens Vei 20. Eiendommen ble bygget i 1992 og siste eier var Oslo Areal før overtakelse til CPREIM i 2019. Det har vært pågående prosjekt med oppussing/konvertering til kantine og kontor i 1 etg. i 2019, samt oppussing i 3. og 4. etg i 2020 og 2021.


Vaxa sin rolle i prosjektet:  
•           Rådgivning som byggherres representant ifm. leietakers utarbeidelse av kravspesifikasjon. Påse at funksjon oppnås med hensiktsmessige løsninger til redusert kostnad for byggherre, inkl. mulighetsstudie.
•           Styring av ansvarlig søker og rådgivere i byggesøknadsprosess. Dialog med naboeiendommer ift. bestemmelser og øvrig felles utomhusplan.
•           Engasjering av totalentreprenør og oppsett av fremdrifts- og betalingsplaner. Håndtere problemstillinger og endringsforespørsler underveis.
•           Oppfølging av prosjekt som koordinerende prosjektleder mellom prosjekterende, entreprenører og byggherre/bruker.