Skoggata 19 / Kronprinsensgate 2 - ny eiendom under forvaltning

19. august 2020
Vaxa Property overtar forvaltningen av Statens Vegvesen sine lokaler i Moss

Sentralt i Moss ligger denne kontoreiendommen på 5 349 kvadratmeter som huser Statens Vegvesen. Eiendommen fremstår moderne og er et rent kontorbygg. Vi ser frem til å overta denne eiendommen fra 01.09.2020. Vaxa Property vil levere økonomisk, administrativ og teknisk forvaltning av eiendommen.