Strandveien 4-8 & 10 - nytt forvaltningsoppdrag

08. april 2021
Kontoreiendom med svært sentral beliggenhet på Lysaker

VAXA Property har fra 26.03.2021 overtatt forvaltningen av Strandveien 4-8 & 10 på Lysaker i Bærum kommune. Eiendommen er på totalt 22.875 kvm og huser Lundin som største leietaker.