Solgård Næringspark

Solgård Næringspark er en eiendom med beliggenhet i ved Mosseporten i Moss Kommune. Eiendommen er et kombinasjonsbygg med umiddelbar nærhet til E6 og avkjøring til Moss. Eiendommen har kontor, utvikling, og produksjonslokaler og logistikk. 

Informasjon

Type eiendom: Kombinasjon

Antall kvm: 16.218

Antall leietakere: 13