Prosjektledelse

Prosjekt- og byggeledelse

Vi gjør det enklere å være byggherre og bistår byggherre med prosjektledelse i eiendommer under forvaltning. Med Vaxa som deltagende fra vugge til grav skaper vi et samspill som sikrer gode og effektive prosjekter for byggherre og gårdeier. Vi kjenner bygget og gir god innsikt for prosjektet. Vår oppgave er å skape trygghet rundt beslutninger, sørge for god flyt og effektiv måloppnåelse som skaper verdier for våre kunder.

Formål

Vår oppgave er å skape trygghet rundt beslutninger, sørge for god flyt og effektiv måloppnåelse som skaper verdier for våre kunder.

Vi har tro på å jobbe tverrfaglig med de beste aktørene for å skape de beste eiendommene. Som teknisk forvalter og prosjektleder jobber vi tett med byggherre eller gårdeier for å skape de mest attraktive og lønnsomme prosjektene. Valg av løsninger og strategi er avgjørende for et vellykket prosjekt og danner grunnlag for fornøyde leietakere, bærekraftig utvikling og god avkastning.

Bygg og eiendom blir stadig mer komplekse tekisnk og digitalt, Vaxa besitter kompetanse og et stort nettverk av rådgivere og utførende som sammen med oss sikrer riktig løsningsvalg for den spesifikke eiendommen. Vi har erfaring med prosjekteringsledelse og prosjektledelse for utførelse av prosjekter med høyeste krav til tekniske standard og kvaliteter.

Hovedområder

Kravspesifikasjon

Utarbeidelse på vegne av gårdeier, rådgivning eller vurdering av leietakers kravspesifikasjon.

Prosjekteringskoordinator

Koordinering av involverte rådgivere og prosjekterende i prosjekt på vegne av byggherre.

Byggherres prosjektleder

Prosjektledelse, fremdrift, økonomi og deltakelse på byggemøter på vegne av byggherre.

Prosjekt og byggeledelse

A. Prosjektledelse >

Prosjektleder er byggherrens representant i prosjektet, og har ansvaret for å styre økonomi, fremdrift og kvalitet. Vi sørger for korrekt bemanning og for å velge de riktige medspillerne. Våre prosjektledere har høy kompetanse og gode lederegenskaper.

B. Byggeledelse >

Byggeleder utfører de nødvendige kontrolloppgaver på byggeplassen. Når Vaxa har ansvar for byggeledelsen, sørger vi for at alle aktører på byggeplassen følger de avtalte rutiner og regler.

C. Innkjøp, fremdrift - og økonomistyring >

Prosjektleder foretar budsjettering, fremdriftsplanlegging og utfører de nødvendige kontrolloppgaver med økonomi og betalingsplaner. Vaxa koordnierer med TE, UE og TUE etter behov. Gjennom vårt etablerte driftsselskap i eiendommen forestår Vaxa alle innkjøp i prosjekt og holder kontroll med prosjektregnskaper i eget regnskaps- og ERP-system. Dette sørger for et kontrollpunkt for byggherre og enkel faktureringsstrøm selv i mindre prosjekter hvor det kun er behov for bruk TUE eller UE. All økonomi håndteres av vårt søsterselskap Vaxa Økonomi AS, autorisert regnskapsbyrå med kjernekompetanse på økonomi, skatt og regnskap innen eiendom.

D. SHA/HMS >

Vårt mål er at intensjonen i Byggherreforskriften skal oppnås gjennom en praktisk tilnærming. Sammen med våre samarbeidspartnere leverer vi SHA både på prosjektering og utførelse.

 • Utvikle enkle og gode SHA-systemer for små og store prosjekter
 • Implementere SHA-system hos byggherren
 • Faglig støtte
 • Være SHA-rådgiver i prosjekter fra prosjektering til ferdigstillelse
 • Påta oss ansvaret som byggherrens representant
 • Påta oss ansvaret som SHA-koordinator for prosjektering og utførelse

E. Byggesak >

Vaxa har gode samarbeidspartnere og solid erfaring med prosjekter som har fra enkle til mer kompliserte krav til byggesaksbehandling mot det offentlige. Vi koordinerer hele prosessen med Arbeidstilsynet, Plan og bygg og andre interessenter sammen med våre partnere slik at byggherre har et punkt å forholde seg til for styring og koordinering av prosjektet.

Resultat og leveranse

I alle våre prosjekter står kunden i fokus, dette gjelder både leietaker og byggherre.

Vår leveranse skal kunne måles ved:

 • Fornøyde brukere av bygget
 • Høy kvalitet og standard
 • Lønnsomhet
 • Fremdrift
 • HMS
 • Lovmessige krav

Som del av vår vugge-til-grav strategi er vi en interessent ikke bare i prosjektene, men også som forvalter. Dette gjør at vi setter en høy standard til våre prosjekter, da vi skal drifte byggene videre med gårdeier og leietakere i mange år etter endt prosjekt.

Komplett partner innen eiendom

Se våre tjenester
Informasjon til leietakere