Prosjektledelse

Hos Vaxa gjør vi det enklere å være byggherre. Vår rolle er å bistå byggherrer med prosjektledelse i eiendommer under vår forvaltning. Ved å være en aktiv partner fra start til slutt i et prosjekt, skaper Vaxa et samspill som sikrer effektive og vellykkede prosjekter både for byggherre og gårdeier. Vår inngående kjennskap til bygget gir oss evnen til å tilby verdifull innsikt og styrke prosjektets kvalitet.

Formål

Vårt hovedmål er å skape trygghet rundt beslutningstaking, sikre en god prosjektgjennomføring og effektiv måloppnåelse som skaper reell verdi for våre kunder. Vi tror på tverrfaglig samarbeid med bransjens beste aktører for å utvikle de mest attraktive og lønnsomme eiendomsprosjektene. Nøye valg av løsninger og strategier er avgjørende for et prosjekts suksess, og dette danner grunnlaget for fornøyde leietakere, bærekraftig utvikling og solid avkastning.

Med stadig økende kompleksitet i bygg og eiendom både teknisk og digitalt, besitter Vaxa nødvendig kompetanse og et omfattende nettverk av rådgivere og utførende. Dette nettverket er essensielt for å sikrede mest hensiktsmessige løsningene for hver unike eiendom. Vår erfaring strekker seg til prosjekteringsledelse og prosjektledelse for utførelse av høykvalitetsprosjekter med strenge krav til tekniske standarder og kvaliteter.

Hovedområder

Kravspesifikasjon

Utarbeidelse på vegne av gårdeier, rådgivning eller vurdering av leietakers kravspesifikasjon.

Prosjekteringskoordinator

Koordinering av involverte rådgivere og prosjekterende i prosjekt på vegne av byggherre.

Byggherres prosjektleder

Prosjektledelse, fremdrift, økonomi og deltakelse på byggemøter på vegne av byggherre.

Prosjekt og byggeledelse

A. Prosjektledelse >

Prosjektleder er byggherrens representant i prosjektet, og har ansvaret for å styre økonomi, fremdrift og kvalitet. Vi sørger for korrekt bemanning og for å velge de riktige medspillerne. Våre prosjektledere har høy kompetanse og gode lederegenskaper.

B. Byggeledelse >

Byggeleder utfører de nødvendige kontrolloppgaver på byggeplassen. Når Vaxa har ansvar for byggeledelsen, sørger vi for at alle aktører på byggeplassen følger de avtalte rutiner og regler.

C. Innkjøp, fremdrift - og økonomistyring >

Prosjektleder foretar budsjettering, fremdriftsplanlegging og utfører de nødvendige kontrolloppgaver med økonomi og betalingsplaner. Vaxa koordnierer med TE, UE og TUE etter behov. Gjennom vårt etablerte driftsselskap i eiendommen forestår Vaxa alle innkjøp i prosjekt og holder kontroll med prosjektregnskaper i eget regnskaps- og ERP-system. Dette sørger for et kontrollpunkt for byggherre og enkel faktureringsstrøm selv i mindre prosjekter hvor det kun er behov for bruk TUE eller UE. All økonomi håndteres av vårt søsterselskap Vaxa Økonomi AS, autorisert regnskapsbyrå med kjernekompetanse på økonomi, skatt og regnskap innen eiendom.

D. SHA/HMS >

Vårt mål er at intensjonen i Byggherreforskriften skal oppnås gjennom en praktisk tilnærming. Sammen med våre samarbeidspartnere leverer vi SHA både på prosjektering og utførelse.

 • Utvikle enkle og gode SHA-systemer for små og store prosjekter
 • Implementere SHA-system hos byggherren
 • Faglig støtte
 • Være SHA-rådgiver i prosjekter fra prosjektering til ferdigstillelse
 • Påta oss ansvaret som byggherrens representant
 • Påta oss ansvaret som SHA-koordinator for prosjektering og utførelse

E. Byggesak >

Vaxa har gode samarbeidspartnere og solid erfaring med prosjekter som har fra enkle til mer kompliserte krav til byggesaksbehandling mot det offentlige. Vi koordinerer hele prosessen med Arbeidstilsynet, Plan og bygg og andre interessenter sammen med våre partnere slik at byggherre har et punkt å forholde seg til for styring og koordinering av prosjektet.

Resultat og leveranse

I alle våre prosjekter står kunden i fokus, dette gjelder både leietaker og byggherre.

Vår leveranse skal kunne måles ved:

 • Fornøyde brukere av bygget
 • Høy kvalitet og standard
 • Lønnsomhet
 • Fremdrift
 • HMS
 • Lovmessige krav

Som del av vår vugge-til-grav strategi er vi en interessent ikke bare i prosjektene, men også som forvalter. Dette gjør at vi setter en høy standard til våre prosjekter, da vi skal drifte byggene videre med gårdeier og leietakere i mange år etter endt prosjekt.

Komplett partner innen eiendom

Se våre tjenester
Informasjon til leietakere