Markedsområder

Markedsområder

Vaxa har sitt navn fra gammelnorsk hvor vaxa betyr å vokse. For oss handler vår rolle om å styrke og trygge vekst i de prosjekter vi er involvert med. Vår kompetanse er forankret og sydd sammen i avanserte modeller for å effektivisere analyser, finansiell tilrettelegging og forvaltning av næringseiendom. Med dyptgående analyser og tverrfaglig samarbeid med andre aktører optimerer vi eiers formuesforvaltning innen eiendom.

No items found.

Markedsområder

VAXA har sitt navn fra gammelnorsk hvor vaxa betyr å vokse. For oss handler vår rolle om å styrke og trygge vekst i de prosjekter vi er involvert med. Vår kompetanse er forankret og sydd sammen i avanserte modeller for å effektivisere analyser, finansiell tilrettelegging og forvaltning av næringseiendom. Med dyptgående analyser og tverrfaglig samarbeid med andre aktører optimerer vi eiers formuesforvaltning innen eiendom.

No items found.

Markedsområder

VAXA har sitt navn fra gammelnorsk hvor vaxa betyr å vokse. For oss handler vår rolle om å styrke og trygge vekst i de prosjekter vi er involvert med. Vår kompetanse er forankret og sydd sammen i avanserte modeller for å effektivisere analyser, finansiell tilrettelegging og forvaltning av næringseiendom. Med dyptgående analyser og tverrfaglig samarbeid med andre aktører optimerer vi eiers formuesforvaltning innen eiendom.

Eiendomstransaksjoner

Gode strategier og høy kompetanse sikrer vellykkede eiendomstransaksjoner. Vi bistår som rådgiver ved utførelse av due diligence og verdivurdering ved kjøp og salg av eiendom.

Vår solide erfaring og brede nettverk besørger nøye og verdiskapende due diligence prosesser. Den typiske næringseiendommen realiserer ca. 80% av den forventede avkastningen fra salg, vår rolle er å bidra til merverdi i disse prosessene. Våre tjenester innen due diligence og verdivurdering er satt sammen med formålet å adressere de momentene og tiltakene som er viktige for å kunne gjennomføre solide eiendomsinvesteringer.

Les mer om Due Diligence

Utvikling

Vi har tro på å jobbe tverrfaglig med de beste aktørene for å skape de beste eiendommene. Som teknisk forvalter og prosjektleder jobber vi tett med byggherre eller gårdeier for å skape de mest attraktive og lønnsomme prosjektene.

Valg av løsninger og strategi er avgjørende for et vellykket prosjekt og danner grunnlag for fornøyde leietakere, bærekraftig utvikling og god avkastning. Bygg og eiendom blir stadig mer komplekse tekisnk og digitalt, VAXA besitter kompetanse og et stort nettverk av rådgivere og utførende som sammen med oss sikrer riktig løsningsvalg for den spesifikke eiendommen. Vi har erfaring med prosjekteringsledelse og prosjektledelse for utførelse av prosjekter med høyeste krav til tekniske standard og kvaliteter.

Les mer om prosjektledelse

Drift og forvaltning

Krav til energieffektive bygg, offentlige reguleringer, leietakernes forventninger og lavere yield i markedet øker viktigheten av verdiskapende løsninger og «hands-on» forvaltning av eiendom. Vi bruker det siste av digitale verktøy og har utviklet egne forvaltningsverktøy, samt modeller og systemer for å levere en moderne og effektiv forvaltningstjeneste.

Sammen med våre tekniske driftere er vår oppgave å istandsette enhver av våre eiendommer til et klokkeverk som tikker. Dette oppnår vi ved å være en delaktig forvalter som sammen med leverandørene setter gode rutiner og systemer i drift på våre eiendommer. Dette fra effektive rutiner til å implementere nye sentraliserte styringssystemer for automatikk, inneklima og energioppfølgingssystemer.

Les mer om drift og forvaltning

ESG

Vaxa Property har opparbeidet seg en solid kompetanse på feltet ESG, og har en rekke tjenester vi kan tilby for å gjøre ESG og bærekraft enklere for gårdeiere, leietakere og andre i eiendomsbransjen. Gjennom sterk faglig og diversifisert kompetanse ønsker vi å tilrettelegge for at våre kunder tar de mest bærekraftige (økonomisk, sosialt og miljø) beslutningene.

Les mer om ESG
Informasjon til leietakere

Komplett partner innen eiendom

Se våre tjenester