Grensen 5-7 - Rehabiliteringsprosjekt

25. august 2021
Finn.no - rehabiliteringsprosjekt

I forbindelse med at Finn.no forlenget leiekontrakten i Grensen 5-7 har det blitt gjennomført en omfattende oppgradering av bygget med nytt inngangsparti, modernisering av kontorlokalene og oppgradering av fasaden.

 

Ny leiekontrakt ble inngått mot en utvidelse for flere arbeidsplasser og at samtlige leide arealer ble totalrehabilitert for å ivareta deres høye krav til en engasjerende, miljøbevisst og fremtidsrettet teknologiarbeidsplass. Vaxa Property har vært rådgiver med byggherre for kravspesifikasjon og sittet i prosjektet som byggherres prosjektleder. 

 

Vaxa sin rolle i prosjektet: 

  • Forprosjekt med mulighetsstudie og kostnadskalkyle, inklusive utarbeidelse av kravspesifikasjon/leveransebeskrivelse og rådgivning inn i kontraktsforhandlingsprosessen med profesjonell «motpart».
  • Engasjering av totalentreprenør og oppsett av fremdrifts- og betalingsplaner. Håndtering av problemstillinger og endrings-forespørsler underveis.
  • Tett samhandling med arkitekt og ansvarlig søker i søknadsprosess bestående av 2 rammesøknader og flere parallelle IG-prosesser.
  • Bistand ifm. ervervelse og oppussing av naboeiendom Grensen 9b som erstatningslokaler for leietaker i byggeperioden.
  • Prosjektet ble levert mai 2021