Brannvernledelse

Koordinering av det totale brannvernet

Brannvern kan for mange eiendomsbesittere virke vanskelig og uoversiktelig å ha kontroll på. Det er et sammensatt fagfelt som griper inn hele livssyklusen til eiendommen og involverer hele spekteret innenfor Forvaltning, Drift- og Vedlikehold.

Formål

Besørge at gårdeier ivaretar sitt objektive ansvar og plikter vedrørende brannsikkerhet.

Opplæring, brannøvelse, instrukser, rutiner, handlingsplaner, internkontroll, ekstern kontroll/service, branntilsyn, risikoanalyser, tilstandsanalyser, brannstrategier, brannbøker, FDV-dokumentasjon, rømningsplaner, orienteringsplaner og evakueringsplaner er bare noen av de stikkordene man må forholde seg til når man skal forvalte brannsikkerhetsarbeidet.

Hovedområder

Brannvernledelse fokuserer på å organisere det brannvernmessige arbeidet, gjennomføre lovpålagte aktiviteter og dokumentere avvikshåndtering. Vi ivaretar også opplæring av brukere av eiendommen og etablering av brannbok.

Organisering

Utførelse

Dokumentasjon

Prosess

A. Brannbok >
 • Etablering av brannbok
 • Løpende oppdatering av FDV dokumentasjon

B. Kontroll og avvikshåndtering >
 • Gjennomgang av kontrollavtaler
 • Dokumentasjon av utførte aktiviteter
 • Avvikshåndtering og oppfølging

C. Eiers representant >
 • Brannvernrunde
 • Opplæring
 • Branntilsyn

Resultat og leveranse

Resultatet av våre brannvernledertjenester er trygghet for gårdeier og leietakere.

 • Risikovurdering
 • Brannverndokumentasjon
 • Opplæring av brukere
 • Avvikshåndtering

Brannvernarbeidet ivaretar gårdeiers objektive ansvar og gir eiere trygghet for at deres verdier og menneskene i eiendommen kan være trygge på at de og deres virksomheter er trygge. Vi koordinerer også brannvernøvelser med utførende.

Komplett partner innen eiendom

Se våre tjenester
Informasjon til leietakere